Den otevřených dveří dnes pořádá i Střední škola Pelhřimov. Vzhledem k tomu, že zájemců o učební obory je čím dál méně, škola se snaží pro nadcházející školní rok nabídnout atraktivnější podmínky.

Studenti už v příštím roce budou moci pracovat s modernějším zařízením a v novém prostředí.

Modernější zázemí

„Dokončí se rekonstrukce dílen v Křemešnické ulici. Poté bude celý úsek praktické výuky soustředěn do jednoho místa,“ upřesnil ředitel školy Jaroslav Plášil.

Studenti tak získají lepší zázemí, které jim pomůže i s budoucím uplatněním. „Vyučených řemeslníků je nedostatek. O naše studenty je proto na trhu práce velký zájem. Některé firmy jim dokonce nabízejí vykonávání praxe přímo u nich ve výrobě. Nejlepším z nich pak platí stipendia,“ prozradil Plášil. Jak zároveň dodal, kromě šesti učebních oborů, ale škola nabízí i možnost maturitního studia v dalších sedmi oborech.

Rozmanitost studijních odvětví s sebou nese i různorodé zařízení v jednotlivých učebnách.

Součástí školy jsou například návrhářské dílny, prostory se stroji pro výuku dřevozpracujících a strojírenských oborů nebo CNC učebna s robotem.

„Studenti se naučí pomocí počítače stroj naprogramovat. Funguje vlastně jako velký CNC stroj přímo ve výrobě. Tento ale dokáže vyrobit jen menší součástky,“ vysvětlil učitel odborného výcviku Lukáš Tříska.

Škola ale klade stále větší důraz i na teorii, a to především na širší znalosti studentů v oblasti informačních technologií a cizích jazyků.
„To je jedna z našich priorit. V příštím školním roce proto navýšíme počet hodin jazykové výuky,“ dodal ředitel Plášil.

Návštěvníci dnešního dne otevřených dveří se při prohlídce školy určitě nudit nebudou. Otevřeno je všude, kde se vyučují teoretické i praktické dovednosti.