Obyvatelům se množství značek nezamlouvá. Jejich osazení ale zdůvodňují policisté, kteří pro včerejší večerní jednání novocerekvického zastupitelstva připravili prezentaci o značkách.

Obyvatelé Nové Cerekve a  lidé, kteří sem dojíždějí za prací, často tuto část městysu přirovnávají k dopravnímu hřišti. „Dopravní značení je  u nás v souladu se zákony, názory policie, dopravních orgánů, které to povolovaly," komentoval starosta městysu Zdeněk Rajdlík.

Největším trnem v oku místních i projíždějících jsou však „stopky". Na nevelké ploše, na níž se městys rozkládá, se nachází hned devět stopek. Některé jsou přitom rozmístěné jen několik metrů od sebe.

Zmatený řidič

„Situace v Nové Cerekvi je díky značkám opravdu nepřehledná. Domnívám se, že neinformovaný řidič může být po příjezdu do obce zmatený. Nedivila bych se, kdyby tu nějaký situace neznalý řidič způsobil nehodu," říká učitelka místní základní a mateřské školy Blanka Pavlů, která do městysu denně dojíždí.

Pelhřimovská policie a pelhřimovský dopravní inspektorát se však shodují na tom, že takové dopravní značení v Nové Cerekvi je nutné. Navíc je v souladu s vyhláškou z roku 2007.

„Tato vyhláška se řídí tabulkami Evropské unie a udává parametry pro výhled z křižovatky. Minimální délka výhledu od hranic křižovatky musí být třicet metrů. V obci je množství nepřehledných míst. Před rekonstrukcí pozemní komunikace tam bylo dopravní značení, které se muselo přizpůsobit novým normám. Beze změny dopravního značení by nebylo možné rekonstruované komunikace uvést do provozu," vysvětlil vedoucí pelhřimovského dopravního inspektorátu Rostislav Sůva, který je mimochodem i novocerekvickým zastupitelem.

Svůj podíl na situaci má tedy i rekonstrukce pozemních komunikací v Nové Cerekvi. Ty byly rekonstruovány několik let po vydání vyhlášky, kterou se tím pádem projektanti nových pozemních komunikací museli řídit.

Podle Sůvy nové dopravní značení nezpůsobuje žádné změny v bezpečnosti, v Nové Cerekvi se prokazatelně nezvýšil počet dopravních nehod a policie tam ani neuložila větší množství pokut za porušení dopravních pravidel.

Krizovým místem z hlediska nehod je jen silnice od Stanovic, která může zmást tím, že se po ní do městysu přijíždí rovně, a přitom je nutné dát přednost zatočené hlavní silnici, která vede z centra městysu na Čížkov.

„Je to samozřejmě narušení zvyklostí místních. Chápu, že když dvacet let jezdíte nějakým způsobem a obec dobře znáte, může být potom těžké se přizpůsobovat novinkám. Situace ale není jinak řešitelná. Musíme se řídit vyhláškou," shrnuje Sůva a dodává: „Rekonstrukce silnic s sebou sice jako nepřímý následek přinesla i změnu dopravního značení, nicméně se domnívám, že místní jsou s novými pozemními komunikacemi spokojení a na dopravní značení si po čase zvyknou."

Karolína Hovorková