Kříž ve znaku symbolizuje místní kostel sv.Jana Křtitele. “Ve spojení se stříbrným lemem odkazuje také na někdejší tvrz, která se nacházela v místech dnešní fary a tvořila s ohrazeným areálem kostela impozantní opevněný komplex chráněný vodními příkopy a rybníky,” uvádí autor znaku, heraldik Jan Tejkal.

Lipový trojlist koresponduje se třemi částmi obce Hojkovy, Mladé Bříště a Záhoří. “Vyjadřuje také památný strom v obci, lípu malolistou a vykresluje obecně zalesněnou venkovskou, přírodě blízkou krajinu, do níž je obec zasazena,” dodává Jan Tejkal.

Mladé Bříště se nachází v Křemešnické vrchovině, ve vsi žije 274 obyvatel. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1226. Blízko obce se nachází Mezinárodní tábor Zálesí.