O obojí jsme požádali starosty a starostky měst na Pelhřimovsku. Jako první logicky odpovídá starosta okresního města, Leopold Bambula.

Vyjmenujte jednu až tři hlavní investiční akce města, plánované v roce 2013.

Stěžejní zůstává i letos rozšíření čistírny odpadních vod, při kterém by podíl města měl činit 50 milionů, dále jde o opravu průtahu městem (12,2 milionů korun), propojení vodovodu Rynárecká – Křemešnická (pět milionů korun) a zateplení MŠ Osvobození a U Stínadel (24 milionů korun).

Co dalšího aktuálně trápí obyvatele Pelhřimova, ale nejsou na to zatím peníze nebo to ani z pozice vedení města nejde řešit?

Předběžné výsledky ankety z Pelhřimovských novin, kde se lidé vyjádřili k výsledkům fóra Zdravého města z loňského roku: 1) vybudování multifunkčního hřiště za soudem, 2) dopravní situace u ZŠ Krásovy domky a okolí, 3) napojení průmyslové zóny Hodějovická na obchvat. Nově zmíněný problém je podpora malého a středního podnikání.

Rýsují se v Pelhřimově letos nějaká nová pracovní místa, a jak se město snaží – aspoň nepřímo – podpořit jejich vznik?

Snažíme se nabízet pozemky v rámci rozvoje průmyslových zón. Díky nákupu nových pozemků se dá předpokládat, že k vytváření nových míst může dojít například ve firmách Conteg, Rimowa či Liwa.

Jaké budete muset letos nebo v nejbližší době řešit situace ve školství – například kapacity v mateřských, základních a středních školách. Jaké investiční akce do MŠ a ZŠ chystáte?

V mateřských školkách máme již šest volných míst, kapacita je dostačující. Kapacita základních škol je 76 procent. V základní umělecké škole je už kapacita naplněna, nedovolují nám ji ale zvýšit, nicméně jednáme o této možnosti s krajem. Chystáme zateplení Mateřská škola U Stínadel a Mateřská škola Osvobození – ostatní školky jsou již zatepleny a opraveny.

Je ve městě dostatečně zajištěná zdravotní péče, případně změní se letos něco v tomto ohledu?

Rozsah služeb krajské nemocnice, díky které je základní péče o občany města i okolí zajištěna prakticky již od narození, zůstane oproti uplynulým létům nezměněn. Jinak město nemocnici podporuje každoročními příspěvky, zejména na pořízení zdravotnické techniky.

O kolik víc peněz Pelhřimovu přijde z rozpočtového určení daní (RUD)? A „nesebere" vám stát případný nárůst financí někde jinde?

V souvislosti s novelou zákona se v návrhu rozpočtu předpokládá nárůst příjmů ze sdílených daní o 16,6 milionů. Při sestavování rozpočtu těchto příjmů jsme ale opět raději zvolili opatrný přístup – oproti příjmům ze sdílených daní predikovaným ministerstvem financí jsme do návrhu rozpočtu zahrnuli o téměř 12 milionů nižší částku: místo 160,9 milionu je to 149 milionů korun.

Mění se letos v Pelhřimově ve srovnání s loňskem celková výše příspěvku na sport, kulturu a volný čas?

Z rozvojového fondu bude na těchto příspěvcích vyplaceno 2,195 milionů korun, což je o 45 tisíc více než loni. Příspěvky z rozpočtu města se z částky 6,56 milionů zvýší na 6,61, z toho na sport z 5 milionů na 5,1 milionů.

Jaké je pro rok 2013 vodné, stočné a poplatek za odpady?

Vodné se v Pelhřimově a Starém Pelhřimově zvedlo z 50,96 korun za kubík na 54,23, v dalších místních částech města je výrazně nižší. Poplatky za odpad stouply z 500 na 620 korun ročně.

Na závěr dovolte osobní otázku: Jaké jste si vzal do nového roku své osobní předsevzetí?

Žádná osobní předsevzetí si již léta nedávám. Mým předsevzetím obecně však jistě je pokračování dobré spolupráce všech orgánů města při plnění úkolů, které před nás vždy nový rok staví, užší spolupráce s občany města, podnikateli a sdělovacími prostředky. Cílem je zabezpečit další rozvoj města, aby kvalita života občanů byla přinejmenším stejná jako doposud.