Nový depozitář v Pelhřimově poskytne prostor pro uložení sbírkových předmětů, především archeologických,a to na další desítky let. „Vzniknou tam také odborné pracovny a karanténní prostory včetně technického zázemí,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Nová budova bude sloužit jako hlavní depozitář pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov. Depozitář ale využijí i muzea z Jihlavy a Třebíče a Galerie výtvarného umění z Havlíčkova Brodu.

Krajská muzea aktuálně vlastní více než milion sbírkových souborů a předmětů. „Díky práci archeologů jejich počet dále narůstá. Například jeden výzkum rybníka může čítat i osmnáct tisíc položek, které je třeba uložit do 152 inventárních krabic,“ přiblížil náměstek hejtmana Roman Fabeš.

Speciální technologie v depozitáři

Ideální uchování sbírkových předmětů mají v novém depozitáři zajistit speciální technologie. „Uložení sbírek má svá pravidla. Více než teplota je důležitá regulace vlhkosti, především u kovových předmětů či negativů. Ty budou společně s fotografiemi uchovány v odděleném prostoru,“ informoval krajský radní Karel Janoušek s tím, že část vlastní spotřeby energie na provoz těchto technologií pokryje střešní fotovoltaika.

Stavbě bude předcházet demolice stávající budovy, která je v nevyhovujícím stavu. Práce by měly začít už na jaře příštího roku. Samotná výstavba včetně úložného a dalšího vybavení hrazená kompletně Krajem Vysočina s odhadovaným rozpočtem 269 milionů korun je plánovaná na dva roky.

V současnosti mají muzea Kraje Vysočina k dispozici depozitář v Třebíči na rohu ulic Znojemská a Kosmákova, který svou funkci plní patnáct let, další pak už deset let funguje v Jihlavě v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín. Například havlíčkobrodské krajské muzeum své sbírky prozatím ukládá v komerčních prostorech.