Vyjmenujte hlavní investiční akce Počátek pro letošní rok.

Již od roku 2007 připravujeme kompletní rekonstrukci Palackého náměstí. Několik let jsme čekali na vypsání vhodného dotačního titulu, ze kterého bychom mohli žádat o příspěvek. Jedná se totiž o nemalou investici, která výrazně zatíží městský rozpočet. Naším cílem pro letošní rok je uspět v dotačním klání a příští rok provést revitalizaci náměstí včetně archeologického průzkumu. Pokud se nám nezadaří získat peníze z dotace, chceme se příští rok pustit do rekonstrukce sami, a to na etapy. Letos bychom také rádi zahájili výkup pozemků pro výstavbu rodinných domů a následně je zasíťovali. Plánujeme i výměnu oken v novější části budovy mateřské školy, kterou chceme i zateplit.

Co dalšího aktuálně trápí obyvatele Počátek, ale nejsou na to zatím peníze?
Místní trápí hlavně neobydlené zchátralé domy, které nejsou ve vlastnictví města a jejich majitelé žijící jinde v republice, kteří nedbají výzvy související s nápravou havarijního stavu budov. Dalším problémem je i parkování neukázněných řidičů v zákazech stání, na chodnících a  trávnících.

Rýsují se v Počátkách letos nějaká nová pracovní místa, a jak se město snaží podpořit jejich vznik?
V letošním roce má vzniknout ve městě až dvanáct nových pracovních míst v sociálních službách. Jedná se o ošetřovatele a následný obslužný personál pro mentálně a pohybově postižené chovance Domova Jeřabina, kteří budou v Počátkách bydlet ve dvou chráněných domech.

Jaké budete muset letos nebo v nejbližších letech řešit situace ve školství?
Chystáme žádost o dotaci na vybudování nového dětského hřiště ve školce. Dále v letošním roce připravujeme rekonstrukci plynové kotelny a rozvodů ústředního topení, podlah a osvětlení v jednotlivých učebnách základní školy a také řešení dopravní situace a parkovacích míst v jejím okolí.

Je v Počátkách podle vás dostatečně zajištěná zdravotní péče? Změní se letos něco v tomto ohledu?
V našem městě je v současné době zajištěna dostatečná zdravotní péče ve dvou zdravotních střediscích. Již druhým rokem je v Počátkách úspěšně v provozu stanoviště záchranné služby Kraje Vysočina. Ambulantně ošetřit se mohou občané také v Nemocnici s LDN v Počátkách. V současné době nám z odborných lékařů v místě chybí pouze diabetolog,  ale tuto situaci již řešíme.

O kolik více peněz Počátkám přijde z Rozpočtového určení daní?
Co se týče Rozpočtového určení daní jsou zde teoretické předpovědi o navýšené částce, ale musíme se řídit realitou. V praxi to znamená, že bude hodně záležet na tom, v jaké výši se podaří státu vybrat daně v příslušném zdaňovacím období. V našich střízlivých předpovědích počítáme s částkou kolem tří milionů korun navíc. Ale jaká bude realita, to se samozřejmě teprve uvidí.

Mění se letos výše příspěvku na sport, kulturu a volný čas?
Výše příspěvku na sport, kulturu a volný čas pro rok 2013 se v podstatě nemění, došlo pouze k zanedbatelnému navýšení o 68 tisíc korun na celkovou částku 4 miliony 872 tisíc.

Kolik peněz letos Počátečtí zaplatí za vodné, stočné a za svoz odpadu?
Letos budou poplatky za vodné a stočné ve stejné výši jako v loňském roce, tedy 21 korun plus 25 korun. Do výsledné ceny se pouze promítne navýšení DPH ze čtrnácti na patnáct procent. Poplatky za odpady jsme po mnoha letech navýšili ze 490 na 540 korun za osobu na rok.

Osobní otázka na závěr. Jaké jste si vzal do nového roku předsevzetí?
Mým předsevzetím je se co nejzodpovědněji starat o naše občany a město Počátky a vždy rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.