Někdejší odborářský šéf Milan Štěch je senátorem za Pelhřimovsko od vzniku Senátu. Osm let stál vyučený strojní zámečník, který později vystudoval střední průmyslovou školu, dokonce v čele horní komory parlamentu. Šestašedesátiletý otec dvou dětí kandiduje do Senátu už popáté za sociální demokracii.

1. Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Senátu?
Na společenské dění mám vcelku stabilní názory a považuji za potřebné je prosazovat a hájit. Zkušenosti a kontakty, které jsem v předchozích letech získal, jsou pro mne i můj region výraznou pomocí a práci mi usnadňují.

2. Co považujete za nejpalčivější problém Pelhřimovska a jak ho chcete pomoci řešit?
Palčivých problémů je více. Určitě mezi ně v současné době patří zvládnutí epidemie Covidu-19. Zde považuji za nutné, aby všichni, politiky počínaje, respektovali a dodržovali doporučení odborníků. Dále je to pomoc státu při obnově lesů zničených kůrovcem. Budu nadále vyvíjet tlak na vládu, aby poskytla vlastníkům postižených lesů další zdroje na výsadbu. Jako třetí problém uvedu potřebu posílení kapacit pro péči o staré spoluobčany v domovech s pečovatelskou službou, domovech důchodců i pro terénní sociální službu. Na podporu zlepšení situace jsem připraven prosazovat zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu i z EU.

3. V jakém výboru horní komory byste chtěl(a) působit a proč?
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu nebo výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Tématům, která tyto výbory řeší, se dlouhodobě věnuji.

4. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s Vašimi dalšími aktivitami a rodinou?
Žádné jiné pracovní aktivity nemám. Práci senátora se věnuji v plném rozsahu, a pokud budu zvolen, bude to tak i nadále. Pro práci v Senátu mám podporu manželky a celé rodiny.

5. Máte nějaké životní krédo?
Nemám, snažím se být slušný a doufám, že tak se bude většina lidí chovat i ke mně.

Jedná se o jeden z dílu série rozhovorů, kdy Deník oslovuje všechny kandidáty na senátora na Pelhřimovsku.