Naopak děti v mateřských školách si na Lego ještě chvíli počkají. Cílem je zlepšení zručnosti jak u školáků, tak i předškoláků.

„Merkury už na základních školách máme. Nyní je pro nás důležité, abychom dostali do mateřských škol Lega. Ve hře jsou dvě varianty, kdy se vždy jedná o ucelený systém – Lego Silniční doprava a přeprava a Lego Pohádkové příběhy. Rádi bychom, kdybychom tyto stavebnice do mateřských škol získali během letošního školního roku, ale vše je o penězích," zdůraznil vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy města Pelhřimov Bohumil Kovanda.

Ten zároveň dodal, že by Lega získalo všech pět mateřských škol najednou. Jejich pořízení by vyšlo zhruba na 75 tisíc korun.

Šroubky a matičky, základ je stále stejný

„Lego pomáhá k rozvoji představivosti, motoriky, myšlení a nejmenší děti učí práci v týmu. Stejně tak Merkur. Osobně jsem na Merkuru vyrůstal. Tenkrát jsme měli stavebnici, baterku a motůrek, a i když je nyní jiná doba, základ zůstává stále stejný – šroubky, matičky, do ruky šroubovák a skládat a vymýšlet," dodal Bohumil Kovanda.

Žáci základních škol z Pelhřimova využívají právě stavebnice Merkur v rámci pracovního vyučování podle metodiky, kterou pro ně a učitele vypracoval Kraj Vysočina.

„V současné době je hotový metodický plán pro čtvrté až osmé ročníky základních škol doplněný o množství konstrukčních doporučení, postupů v různém stupni obtížnosti," uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. Děti ve čtvrtém, pátém a osmém ročníku by z Merkuru měly během pracovních činností stavět šest hodin, šesťáci a sedmáci čtyři hodiny. „Skutečná organizace výuky samozřejmě závisí na škole," řekl Bohumil Kovanda.

Pro školáky bude každoročně připravena společná soutěž, aby měli možnost své schopnosti a zručnost porovnat s vrstevníky z jiné části kraje. Koordinátoři projektu a autoři metodiky tak budou mít příležitost sledovat výsledky projektu.

„Technické obory na základních školách by měly mít minimálně stejnou váhu a prostor jako má dnes výuka hudební a výtvarné výchovy. Současné školské výukové plány jsou orientovány na zbytečně hodně teorie, chybí praxe, odpovídající pomůcky. Důsledkem je chybějící zručnost," dodala Jana Fialová.
Projekt v Pelhřimově finančně podpořilo město Pelhřimov a společnost Agrostroj Pelhřimov.