V Olešné, která je kvůli rozsáhlým opravám od poloviny července neprůjezdná, vrcholí stavební práce. Zbývá položit finální vrstvu na úseku od hasičské zbrojnice po hranice Olešné směrem na Jihlavu. Do finále, alespoň pro letošní rok, spějí i práce, které naplánovala obec. Nejviditelnější je stavba nových chodníků, které už zčásti slouží svému účelu a zčásti se na nich stále ještě pracuje.