Společně s Kamenicí nad Lipou postavil Kraj Vysočina novou okružní křižovatku ulic Vackova, Pelhřimovská, Komenského, Pod Vodojemem a Hviezdoslavova. Krajská mluvčí Marie Beňová uvedla, že porota ocenila bezpečně definovaný dopravní prostor kruhového objezdu a přilehlých ulic s uměleckým ztvárněním symbolu města.

Na školce Podhrad v Humpolci porota ocenila architektonicko-dispoziční řešení a citlivé osazení v městském parku. Obec Těchobuz získala čestné uznání díky polní cestaě se svodným příkopem. Podle kritiků jde o kvalitní návrh a realizaci protipovodňových opatření v krajině.