V pondělí 17. února začnou s největší pravděpodobností vlastní práce. Západní obchvat obce v délce 2,42 kilometru má vyřešit odvedení zejména nákladní dopravy z průtahu obce, snížit hlukovou a emisní zátěž a zvýšit bezpečnost na místních komunikacích.

Zprovozněna by měla být nová komunikace, která se stane součástí silnice II/128, v srpnu příštího roku.

Martina Chmelová.
Troška nepohodlí za záchranu života stojí, říká Martina Chmelová