Navýšení celkové částky na náročnou opravu křižovatky vyplynulo z výsledků výběrového řízení na firmu, která práce provede. Kraj Vysočina financuje vybudování kruhové křižovatky a opravu silnice, za městem pak jde oprava vodovodu a kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení. „Veřejnou zakázku vyhrála firma s nejvýhodnější ekonomickou nabídkou, která ovšem ani po výzvě kraje nesplnila všechny povinné formální náležitosti, a tak musela být vyloučena. Cenová nabídka v pořadí druhého uchazeče, firmy Swietelsky stavební, byla pro město Humpolec o jedenáct milionů korun vyšší,“ nastínil vzniklou situaci humpolecký místostarosta Vlastimil Brukner.

Doplnil, že město navýšení uhradí z úspor na běžném účtu, kde je v současné době našetřeno zhruba čtyřiadvacet milionů korun. „Znamená to, že rozhodně nebudeme v mínusu a ani se nemusíme zadlužovat,“ konstatoval Vlastimil Brukner.

Rozpočet města na rok 2019 počítal na opravu sítí, chodníků a veřejného osvětlení v této lokalitě s částkou kolem 45 milionů korun. Ta zahrnovala i rekonstrukci vodovodu a kanalizace v sousední Zahradní ulici. Po navýšení budou veškeré opravy jdoucí za městem Humpolec stát k 56 milionům.

Navýšení částky za práce většinově podpořil i Finanční výbor Zastupitelstva města Humpolce. „Město o řešení a rekonstrukci této křižovatky bojovalo na kraji minimálně pět, šest let. Na letošní rok se podařilo všechno dohodnout, počítali jsme s ní a vše zkoordinovali. Díky kruhové křižovatce bude doprava v místě plynulejší a bezpečnější. V podstatné části města pak na dlouhá léta dopředu vyřešíme i kanalizaci a vodovod,“ řekl starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

Pokud by se humpolečtí zastupitelé vyjádřili na svém dubnovém mimořádném veřejném zasedání proti navýšení rozpočtu zmíněné akce, nad opravou nejnebezpečnější křižovatky ve městě by visel otazník.

Zástupci humpolecké radnice potřebnou rekonstrukci rušné křižovatky vyjednávali s Krajem Vysočina jakožto vlastníkem komunikace už řadu let. „Jedenáct milionů navíc není málo, je to hodně peněz, ale je třeba zvážit, co by následovalo, pokud bychom navýšení neschválili. I podle výsledků právě zpracovávané koncepce dopravy ve městě jde o nebezpečnou a velmi zatíženou křižovatku. Předpoklad je navíc takový, že po otevření nového supermarketu a obchodního centra v Okružní ulici se doprava ještě významně zintenzivní. Co se týče kanalizace a vodovodu, jsou tyto sítě v lokalitě zastaralé a je nutné je opravit dřív, než dojde k nějaké havárii,“ sdělil humpolecký místostarosta.

Možnost, že by rekonstrukci křižovatky odložili na rok 2020, nepřipadala v úvahu. „Příští rok chceme ve spolupráci s krajem opravit opět krajskou komunikaci, a to v Lužické ulici. I ta rekonstrukci potřebuje, a pokud bychom Pražskou dělali v roce 2020, Lužická by se musela odsunout,“ dodal Brukner.