Zástupci města se sejdou ve středu 20. května. Mezi body jednání má být i změna znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Spolku divadelních ochotníků Rieger Pelhřimov či  prodej pozemku v Pražské ulici pro stavbu garáže.