Banální věc, řekl by si někdo. Pro Rynárecké však ne. Sice mají peníze na školku i veškerou potřebnou dokumentaci, ale chybí jim to nejdůležitější – pozemek.

Montovaná ocelovo-dřevěná budova za přibližně devět milionů korun by měla vyrůst v areálu stávající základní školy na pozemku o výměře zhruba 1400 metrů čtverečních. Pozemek patří církvi, konkrétně Římskokatolické farnosti Rynárec. V současnosti jej spravuje Pozemkový fond (PF). Farnost tedy nemůže s pozemkem volně nakládat.

Byli na dobré cestě

Ještě předtím, než se toto obec dozvěděla, dohodli se její představitelé s radou Českobudějovického Biskupství a uzavřeli budoucí kupní smlouvu.

„Vše vypadalo velmi nadějně a dobře. Ihned jsme začali jednat s Pozemkovým fondem v Jihlavě. Veškerou dokumentaci jsme splnili a navíc nám poradili, abychom nabídli církvi směnu pozemků,“ přiblížil jednotlivé kroky starosta Rynárce Pavel Kopecký s tím, že obec nabídla církvi pozemek o výměře 2000 metrů čtverečních.

„Pak pro nás přišel největší šok. Bohužel jsme narazili na státní úřad, a sice Pozemkový fond v Praze. Zaslali jsme tam veškerou dokumentaci a deset měsíců jsme i přes všechny urgence čekali na jejich vyjádření,“ zdůraznil starosta a neskrýval rozhořčení nad konečným verdiktem. Pozemkový fond žádost zamítl.

„V tu chvíli mě hned napadla otázka, jak se stát chová macešsky k věcem, které jsou ve veřejném zájmu a strašně se pak diví, že jim farmářka Havránková nechce dát pár pozemků, aby se dostavěla dálnice. Přitom stát se chová ještě hůře,“ domníval se Pavel Kopecký.

Podle vyjádření PF prochází v současné době návrh zákona o církevních restitucích legislativním procesem, který ustanoví, jakým způsobem bude probíhat vyrovnání státu s církvemi.

„Vzhledem k tomu, že zmiňovaný legislativní proces ještě nebyl ukončen, bylo rozhodnuto, že s majetkem, který byl původně církevní, nebude jakkoliv disponováno. A to ani v případě, že dotyčná církev k takovému úkonu udělí souhlas,“ vyjádřila se k problému s pozemkem pro možnou novou rynáreckou mateřinku mluvčí ředitele PF Monika Machtová.

„Pozemkový fond se stále odvolává na paragraf 29, v něm ale podle mého názoru není, že se pozemky nemohou směnit,“ poznamenal starosta a doplnil, že obec začne opět jednat s církví, jestli by jim pozemek nedala darem. 

„Musíme jednat, stávající školka kapacitně nestačí. Zákon, který brzdí rozvoj nejen naší obce, obejdeme. Do budoucna je to pro naši obec strategický úkol. Předpokládám, že do jednání vstoupíme v květnu, červnu. Uvidíme, jak to dopadne,“ uzavřel s nadějí v hlase Pavel Kopecký.

Mateřská škola Rynárec

Mateřská škola (MŠ) v Rynárci je od roku 2003 součástí tamní základní školy. Kapacita školky je čtyřicet dětí.
- Sídlí ve staré budově uprostřed vesnice, hned vedle frekventovaného dopravního tahu na Telč a Počátky. Děti z MŠ přecházejí denně tento hlavní tah minimálně třikrát. Především, když dochází na hřiště, do tělocvičny základní školy či na stejné místo za kulturním programem.
- Budova MŠ přestává vyhovovat. Nový objekt v areálu školy by zlepšil prostředí dětí, navýšil kapacitu na šedesát a v neposlední řadě by byl ekonomičtější na provoz.