Novela vstoupila v platnost 1. listopadu. Starostové měst na Pelhřimovsku se ovšem shodují, že žádnou výraznou změnu nepřinese. Už proto, že v menších městech není ostrá hranice mezi koalicí a opozicí, a navíc kdo chtěl, tak v rozumné formě mohl své příspěvky publikovat už nyní.
V okresním městě vydává radnice Pelhřimovské noviny. „My žádné opatření přijímat nemusíme, protože vyjádřit se mohl vždy kdokoli, fungovalo to už teď," uvedl starosta Pelhřimova Leopold Bambula. Dodal, že výjimkou jsou ti, kteří by chtěli něco propagovat nebo zvýrazňovat svůj osobní prospěch. Ti si musí dát inzerát.

I slovo hejtmana

Bambula jako příklad uvádí, že v novinách vychází i slovo hejtmana Jiřího Běhounka. Ten je zároveň pelhřimovským zastupitelem za ČSSD, která je teď ve městě v opozici. „Já to přitom jako opozici ani neberu," doplnil starosta.

Jeho slova potvrdil i zastupitel za ČSSD Vnislav Jelínek. „Nikdy jsme neměli potřebu tam něco psát, bereme je jako informace o dění z radnice," řekl Jelínek s tím, že pouze pamatuje diskusi o případném rozšíření Pelhřimovských novin.

Město Humpolec vydává jednou za měsíc Radniční listy, které slouží především k tomu, aby informovaly tamní obyvatele o dění na radnici. I v nich podle starosty Jiřího Kučery měla i v minulosti své místo pro vyjádření (nejen) opozice. „Ovšem vzhledem k tomu, že máme širší zastoupení v radě, je v Humpolci opozice minimální," doplnil Kučera.

Zároveň prý ale nevěří, že by tento legislativní krok situaci zásadně změnil. „Rok 2014 je sice rokem voleb do obecních zastupitelstev, takže se může dít leccos, ale nedomnívám se, že by místní opozice začala nějak rapidně využívat této možnosti," dodal Kučera. I v Humpolci už dříve potvrdil opoziční zastupitel (KSČM) Miloslav Vystrčil, že nemá problém do novin poslat to, co by potřeboval uveřejnit.

Město Pacov skrze svoji příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko vydává měsíčník Z mého kraje. Na jeho obsah dohlíží každý měsíc redakční rada.

„Náš princip fungování je takový, že neselektujeme články podle nějaké stranické příslušnosti. Měsíčník je otevřeným médiem, kam přispívá nejen město, ale i školy, školky, spolky, okolní obce či je tam reklama podnikatelů. Dojde-li k situaci, že je doručen článek, který se může někoho dotknout, je dotčená osoba oslovena s možností a nabídkou reakce na daný článek. Články nesmí mít urážlivý, spekulativní či hanlivý charakter," informoval starosta Pacova Lukáš Vlček.

Dodal, že v minulosti si pamatuje jen dva příklady článků, které měly urážlivý charakter a které redakční rada nedoporučila k otištění. „Tyto články však neměly politický podtext, jednalo se spíše o sousedské spory," dodal starosta.

V Pacově před dvěma lety předseda tamní opoziční ODS Václav Klátil tvrdil, že svůj text nemohl v měsíčníku Z mého kraje uveřejnit v aktuální době a patřičném rozsahu. Starosta Vlček ale upozornil, že obojí nebylo v technických možnostech novin.

V Počátkách zase před ro-kem chtěla dopis kritický vůči radnici v Počáteckém zpravodaji uveřejnit Hana Konvalinková. Ta není členkou zastupitelstva, ale vadil jí způsob stěhování sídla základní umělecké školy.

Starosta Karel Štefl neotištění jejího textu zdůvodnil jak jeho přílišnou délkou, tak i tím, že umělecká škola má sídlo v Kamenici nad Lipou.