Česko podle odborníků v jejich budování zaostává. Proto se urychlila příprava vysokorychlostní trati (VRT) z Prahy do Brna, po které by vlaky mohly jezdit rychlostí 200 až 300 kilometrů v hodině. Aktualizovaná studie teď změnila hrubý náčrt trasy. Ta původně vedla severně od dálnice, tedy přes Havlíčkobrodský okres, ale nyní se posunula „pod" dálnici na jih, a zasahuje do katastru řady obcí na Humpolecku.
Jejich zástupcům se to nelíbí. Vedení kraje je chápe, ale zároveň zmiňuje přínos pro obyvatele celého regionu.

„Pokud by se trať stavěla poblíž obce, rádi bychom nebyli. Kdyby vedla tunelem, pak ať si vede, kudy chce. Jenže po povrchu to bude znamenat další hluk. Už takhle ho přinese dost silnice z Humpolce do Pelhřimova. Slyšíme i osobní auto, natož náklaďák," řekl starosta Velkého Rybníka Ivan Kubarič.

Přes údolí řeky

Podle něj by negativa v podobě hluku nevynahradila ani nově plánovaná zastávka rychlovlaků, nakreslená u stávající silnice Pelhřimov-Humpolec, mezi Velkým Rybníkem, Záhořím a Mladými Bříšti.  Jednoznačný názor na VRT zatím nemá předseda osadního výboru nedaleké Kletečné Milan Eigl.

„Něco dobrého by trať sice nejspíš přinesla, ale na druhou stranu by mohla zásadně narušit vzhled zdejší nádherné krajiny," míní Eigl.
Výhrady má i sedlický zastupitel Václav Pavlík, který byl i na schůzce zástupců obcí ve Vyskytné nad Jihlavou.

„Bylo nám řečeno, že je to hrubý nákres, ale každopádně by trať zasáhla do ochranného pásma Sedlické přehrady, která je nově kulturní památkou," říká zastupitel s tím, že si neumí představit třeba převýšení padesáti metrů, ke kterému by muselo dojít při přemostění údolí Želivky.

„Jsme rekreačním centrem regionu, lidé sem jezdí kvůli klidnému prostředí. A v Německu jsem viděl, jaký hluk tyto vlaky dělají – a tam jsou přitom vedeny těsně u dálnice. A kdybychom tu měli pětatřicetkrát denně poslouchat ten hluk plus aerodynamický šum vlaku?" ptá se Pavlík, který se obává i toho, že avizovaná šířka dvojkolejné trati o pětadvaceti metrech se při zářezech do krajiny ještě rozšíří.

Sedlice zrovna teď pracuje na novém územním plánu, a VRT do něj rozhodně zanášet nechce. Starostové některých obcí dotčených VRT se před pár dny sešli a domluvili společný postup.

Nesouhlasí s novou variantou a v tomto duchu chtějí oslovit i kraj, protože jeho územní plán, do kterého se koridor promítne, je nadřazený územním plánům obcí. Praktický dopad pro obce bude v tom, že v pásu prozatím vymezeném na koridor VRT se třeba nebude moci stavět.
Zástupci obcí chtějí připravit návrhy úprav, nevylučují ani petici. Žádají, aby se VRT „přimkla" co nejblíž k dálnici D1, která krajinu už teď ovlivňuje – a bylo by obojí „při jednom".

Jenže to podle státu, který VRT připravuje, úplně nejde. Navíc posun trasy z Havlíčkobrodska na jih od dálnice byl podle mluvčí ministerstva dopravy Andrey Volaříkové vyvolán právě požadavkem státu a kraje na bližší přimknutí VRT k dálnici.

„Úplného souběhu s dálnicí se ale nepodařilo dosáhnout, protože trať je z důvodu zkvalitnění obsluhy jižních Čech trasována i kolem Benešova (což dálnice D1 není). Nadto bylo snahou uzpůsobit trasování také poptávce ze strany měst Pelhřimov, Humpolec a Vlašim, kde by měly v budoucnu vzniknout přestupní terminály," uvádí Andrea Volaříková s dodatkem, že VRT kromě provozu mezinárodních vysokorychlostních expresů počítá i s rychlou mezistátní dopravou.

Mluvčí dodává, že s krajem byla nově navrhovaná trasa konzultována na dvou jednáních, na jednom byli i zástupci některých obcí. „Rozhodně nelze v tomto stádiu určit dopady budoucí tratě do území, to bude možné až v návaznosti na další stupně projektové přípravy. Proto je také záměr chráněn širokým koridorem," vysvětluje Volaříková. „Tloušťka" koridoru je zatím asi 600 metrů a příští rok má dojít díky studii k jejímu ztenčení na nejvýše 200 metrů – toto zúžení je podle mluvčí potřebné právě kvůli tomu, aby se neblokoval rozvoj obcí.
Záměrem je podle ní projekt připravit tak, aby jeho zásahy v území byly co nejmenší. Ten samý cíl má podle náměstka hejtmana pro dopravu Libora Joukla i kraj.

„My jako kraj jsme si dali podmínku, aby VRT vyhovovala struktuře našeho území a aby obyvatelé nepociťovali jen újmu, ale i přínos. A stát většinu našich podnětů zapracoval," říká náměstek a jako příklad uvádí třeba zastávky rychlovlaků u Humpolce (v Záhoří), v Jihlavě, Velkém Meziříčí a Velké Bíteši – ty původně v plánu nebyly.

„U Velkého Rybníka by navíc mělo být parkoviště typu park and ride (kombinace individuální automobilové dopravy s veřejnou, ve stylu „zaparkuj a jeď" – pozn. red.). Takže pokud byste chtěl cestovat z Pelhřimova do Prahy, tak jste do hodiny v centru metropole, navíc bez dopravní zácpy. A to je čas, který k cestě do práce potřebuje i řada obyvatel Prahy," uvedl Libor Joukl s tím, že VRT by navíc „odlehčila" ostatním železničním tratím, po kterých by pak mohlo jezdit i více nákladní dopravy. Trasu Jihlava-Praha by měl rychlovlak překonat asi za 45 minut.

Někde to být musí

I náměstek zdůrazňuje, že nákres je zatím hrubý, a proto bude v půlce ledna zevrubnější setkání kraje a starostů, rozdělené do tří jednání podle tří vysočinských úseků VRT. „Když to zjednoduším, tak to nakreslili do mapy neořezanou tužkou, postupně se to bude zpřesňovat," doplnil náměstek Joukl.

„Někde se to ale postavit musí. Na druhou stranu budu dělat všechno proto, aby se to po dohodě s obcemi mohlo posunut nebo aby se obcím nedělalo příkoří bez náhrad. Pokud by nějaká obec byla tratí omezená, měla by dostat nějakou kompenzaci," doplňuje Libor Joukl s tím, že určitý „posun" návrhu tratě je možný, ale nereálné je třeba odsunutí o 30 kilometrů.

Co když ale někdo VRT zcela odmítne? „Otázka majetkových vztahů je zatím s ohledem na fázi přípravy bezpředmětná, neboť s realizací prvních úseků se počítá až okolo roku 2025," sděluje mluvčí Volaříková. Zřejmě bude záležet na podobě zákona o liniových stavbách, který by případně mohl umožnit vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu.

Zmíněný dlouhodobý termín vede některé zástupce obcí k domněnce, že zatím není nic jistého. „Je to natolik vzdálená budoucnost, že ani nevíme, jak dál do té doby pokročí komunikační systémy," říká pelhřimovský starosta Leopold Bambula.

Měla by podle něj VRT přínos pro Pelhřimovsko? Starosta odpovídá, že pokud by opravdu v budoucnu existovala výše zmíněná zastávka „Humpolec-Pelhřimov" a trať byla celoevropsky propojená, tak ano.

„Zlepšilo by se propojení našeho regionu se světem," dodává.  VRT by ve stanici Jihlava-město měla mít dopravní uzel, kde by navazovala na už existující železnice.