Návrh na zřízení Fondu starosty města podpořilo patnáct zastupitelů. Ve skutečnosti o ryze starostův fond s neomezenými pravomocemi prvního muže radnice nepůjde. Finanční prostředky budou účelově vedeny a budou podléhat kontrole zastupitelstvem. Na druhé straně bude pouze na starostovi, jak žádost posoudí a vyhodnotí.

Nápad se zřízením fondu byl motivován snahou pružně, operativně a formálně jednoduchým způsobem uspokojovat jednorázové individuální žádosti o finanční nebo materiální podporu akcí konaných na území města nebo souvisejících s prezentací města.

Starosta bude moci na jednu žádost dát maximálně tři tisíce korun. „Půjde o věcné a peněžité dary právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, požární ochranu, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu," vypočítal při předkládání návrhu okruhy pro případné využití peněz ve fondu Kučera (ČSSD).

Sto tisíc je limit, fond nemusí být vyčerpán. „Bude záležet na tom, jak žádosti budou odůvodněné. O nakládání s prostředky ve fondu budete informování na zastupitelstvu nebo radě," připomněl Kučera, který bude v příštím roce premiérově novým fondem disponovat.

Do fondu poputují peníze z rezerv, kde podle Lenky Novákové, vedoucí finančního odboru na pelhřimovské radnici, bývá ročně až tři sta tisíc korun.

Poslední schválené výdaje v pelhřimovském rozpočtu jsou ve výši 372 milionů korun. Starosta bude disponovat prostředky ve výši 0,027 procenta rozpočtových výdajů.

Podle zastupitele Pavla Hájka (Změna pro Pelhřimov) není čerpání třetiny rozpočtových rezerv vytvořením fondu starosty správným krokem. „Myslím, že to není příliš hospodárné," zdůvodnil Hájek svůj záporný postoj k návrhu.
Zastupitel Josef Doubek (ODS) naopak nový fond podpořil. „Já si naopak myslím, že pokud zřídíme tento fond a rezervní peníze z jedné třetiny použijeme tímto transparentním způsobem, tak je to nejlepší způsob, jak tyto peníze použít," přihlásil se k podpoře návrhu Doubek.

Fond starosty města bude uspokojovat takové žádosti o záštitu nebo spoluúčast, které nezapadají do rámce poskytování účelových dotací z Rozvojového fondu města Pelhřimova a ve schváleném rozpočtu města na ně nejsou vyčleněny zvláštní zdroje.