Podle kantorů plní záměr podpořit touto formou zvyšování technické gramotnosti svoji roli, i když na nějaké komplexnější hodnocení zatím uplynula poměrně krátká doba.

V základní škole Osvobození navíc stále hledají formu, jak prostřednictvím merkuru technické dovednosti školákům přiblížit, neboť samotný zájem o techniku není ze strany dětí nikterak vysoký. „Dva roky se nám dařilo otevřít zájmové kroužky pro mladší 
a starší žáky. V letošním školním roce jsme kroužek neotevřeli z důvodu nízkého počtu žáků," popsala dosavadní zkušenosti zástupkyně ředitelky ZŠ Osvobození Marta Buchtová.

Přitom podle ní je zájem 
o práci se stavebnicí mezi dětmi, a to všech věkových skupin, solidní. „Od nového školního roku si děti zdokonalují svoji manuální zručnost zábavnou formou se stavebnicí Merkur 
v rámci odpolední školní družiny," přiblížila současnou praxi ve škole Buchtová.

Zatímco do kroužku se děti nehrnuly, neformál-
ní zájem je velmi slušný.
„O stavebnici mají zájem všechny děti a ze všech tříd, od nejmenších po deváťáky. U merkuru spatříte nejen kluky, ale stavebnice baví 
i děvčata," všimla si při pohledu do samostatné speciální učebny se stavebnicí zástupkyně ředitelky školy.

Základní škola Osvobození disponuje 28 stavebnicemi Merkur, takže zamýšlený rozvoj technických dovedností prostřednictvím právě této stavebnice může být dostatečný.

Samostatná učebna je pak zárukou, že se žáci mohou dopracovat k finálnímu výrobku, což je pak nejlepší motivací k další práci.

Merkury do školy dodala místní strojírenská firma Agrostroj, ale dílem také městský úřad a osobně
i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Díky merkuru jsme navázali těsnější spolupráci s Agrostrojem, který je navíc i významným zaměstnavatelem ve městě," připomněla Buchtová.

Třetím rokem využívají zmíněnou populární stavebnici i další pelhřimovské základní školy, které získala stavebnice stejným způsobem jako ZŠ Osvobození.

Základní škola Krásovy domky, která disponuje patnácti stavebnicemi, ale zvolila odlišný model práce. „Se stavebnicí se na naší škole pracuje vždy v sedmém ročníku, takže se s ní každý rok podrobněji seznámí padesát až šedesát žáků. Větší zájem o ni je pochopitelně mezi kluky, ale s merkurem pracují i děvčata," popsal praxi ředitel ZŠ Krásovy domky Pavel Rafaj.

Také podle něho je stavebnice jen jednou formou, která napomáhá rozvoji zručnosti a technické gramotnosti. „Merkur je určitě přínosem, ale stejně tak je důležitá účast našich žáků na projektových dnech, které organizuje Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Pelhřimov. Samotný Merkur by asi při volbě povolání nerozhodl," dodal Rafaj.

Na základní škole Komenského pracují děti 
s merkurem na prvním 
i druhém stupni ve školní družině a také tam si jeho přínos kantoři pochvalují. „Merkur je cesta, které může k lepší technické vzdělanosti na základních školách pomoci," připojil se k pozitivnímu hodnocení ředitel ZŠ Komenského Martin Skořepa.

Také ředitel základní školy Pražská Luděk Charouzek vidí v merkuru přínos. „Merkur je výborný nápad. Vždyť je to pro děti možná první příležitost, aby vzali do ruky šroubek, matičku, klíč nebo šroubovák," připojil se Charouzek 
a upřesnil, že na ZŠ Pražská pracují se stavebnicí děti ve čtvrtých a pátých třídách.