Až do března pro něj mohou všichni zájemci hlasovat na webu soutěže Srdce z lásky darované. Pokud humpolečtí žáci vyhrají, čeká je zasloužená odměna nejspíše v podobě zájezdu.

Soutěž s názvem Srdce s láskou darované si loni odbyla svou premiéru. Pro velký zájem se do ní i letos mohly zapojit dětské kolektivy z mateřských a základních škol. A ani tentokrát mezi nimi nechybí žáci z humpolecké Základní školy Hálkova. „Vytvořili jsme tým ze žáků sedmých až devátých tříd, kteří jsou zapojeni v soutěži Převezměte terezínskou štafetu. Napadlo nás, že by se mohli přidat i jejich mladší spolužáci ze čtvrté třídy. Nakonec právě čtvrťáci vymysleli otázky, na které starší žáci odpovídali," nastínila vedoucí soutěžního týmu z Humpolce Ivona Krčilová.

Právě poznání nešťastných osudů mladých lidí z Terezína za druhé světové války inspirovalo žáky k tomu, aby své srdce věnovali terezínským dětem. Podobizny obětí symbolicky umístili doprostřed srdce za mříž. Tu ukončuje ostnatý drát a po okraji srdce jsou zase portréty autorů díla. „V době, kdy jsme začali pracovat na srdíčku, vážně onemocněla Terezka z našeho týmu. Proto jsme kousek tohoto srdce věnovali i jí se vzkazem, aby se brzy uzdravila a že ji máme moc rádi," dodala Krčilová.

Srdíčko doprovází také text, ve kterém „tereziňáci" přinášejí výsledek jejich spolupráce se žáky čtvrté třídy. Ti se starších dětí ptali například na to, proč Židé byli posíláni zrovna do plynu a kolik vážil ten plyn. Nebo je zajímalo, proč vězni v Terezíně museli dělat věci, které sami nechtěli. A také se tázali, co vlastně bylo v Terezíně nejdražší.

Starší spolužáci přiznali, že čtvrťáci měli zajímavé myšlenky, které by je v jejich věku už asi nenapadly. „Chtěli jsme poukázat na to, jaký je rozdíl mezi staršími a mladšími ročníky, a že spolu přesto mohou spolupracovat," vysvětlila Krčilová.

Soutěž Srdce z lásky darované si klade za cíl podpořit tradiční lidské hodnoty, jako jsou láska, přátelství, rodina a vzájemná úcta. Zároveň klade důraz na práci v kolektivu a na radost z vlastnoručně vyrobeného díla. A jak se zdá, alespoň v případě humpoleckých školáků se tyto cíle daří plnit. „Je vidět, že děti na projektu pracují s láskou a že je tvoření moc bavilo. Věnovaly mu kus ze svého volného času," podotkla vedoucí týmu.