Dveře zmíněné košetické observatoře otevřel v sobotu 23. března stejně jako i jiná pracoviště Český hydrometeorologický ústav u příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne. „Den otevřených dveří pořádáme každoročně. Letos je zájem veřejnosti skutečně mimořádný, protože je krásné počasí. Letos tedy počítáme s účastí kolem dvou set lidí,“ přemítal kolem sobotního poledne Milan Váňa, vedoucí observatoře Košetice.

Pracovní tým Národní atmosférické observatoře Košetice představil společně se spolupracujícími organizacemi meteorologická měření a pozorování, dlouhodobé monitorování kvality ovzduší a aktivity v rámci výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, která reprezentuje regionální úroveň znečištění ovzduší v Česku, a v širším měřítku i ve střední Evropě.

Příchozím se věnovalo hned několik odborníků. Milan Váňa zájemcům ukázal fotografie ze stavby stožáru a rekonstrukce budov, historické přístroje a také jim celkově představil Národní atmosférickou observatoř Košetice. Vývojový a výzkumný pracovník košetické observatoře Adéla Holubová Šmejkalová návštěvníkům představila meteorologii, automatickou stanici, synoptická měření a klimatologická pozorování. Jan Čech a Jaroslav Pekárek, oba z observatoře Košetice, přiblížili malým i velkým manuální a automatické přístroje pro měření kvality ovzduší.

Vlastimil Hanuš a Radek Lhotka z Akademie věd České republiky měli v sobotu za úkol povědět zájemcům vše o atmosférickém stožáru. Jaroslava Svobodová, vývojový a výzkumný pracovník Observatoře Košetice poskytovala informace o kvalitě srážek, monitoringu malého lesního povodí a lidem také ukázala a popsala přístroje na odběry srážek. Roman Prokeš z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity měl v rámci sobotního dne otevřených dveří na starost perzistentní organické látky. „Skutečně jsme se snažili umožnit příchozím komplexní pohled na naše aktivity. Musím říci, že lidé se k nám vrací a letos jsem si všiml, že chodí více mladší generace,“ doplnil Váňa.