O snahách města obě budovy oživit, Deník psal již několikrát.

Historický blok budov v Humpolci: Spolkový dům
Spolkový dům a škola: Humpolec řeší, co historickými budovami v centru

Soutěžící architekt má k dispozici od radnice zadávací dokumentaci. Architektonická soutěž má za úkol řešit nejen využití samotných budov, ale také podobu navazujících veřejných prostranství. Předpokládaná výše investice je podle radnice na 250 milionů bez daně.

Péče o budoucnost dvou historických objektů patří podle starosty letos mezi top investiční akce města.

Příběh Spolkového domu a školy v Husově ulici tedy pokračuje i letos. Od roku 2022 Spolkový dům patří městu. „Jelikož je budova v nevyhovujícím stavu a zároveň je v blízkosti školy v ulici Husova, která také vyžaduje rekonstrukci, loni město rozhodlo o zahájení příprav budoucí přestavby celého městského bloku,“ upřesnil starosta.

Spolkový dům v Humpolci.
VIDEO: Humpolec oživí Spolkový dům a starou školu. Za stovky milionů

Rekonstrukci Spolkového domu vítá například Martina Krčilová z místní akční skupiny. „Spolkový dům by měl ve městě zase sloužit kultuře. Humpolci chybí vhodné prostory, kde by bylo možné pořádat plesy a zábavy,“ řekla Deníku.

Že Humpolec společenské zařízení potřebuje, potvrdila i Šárka Koucká. „Ve městě není kde pořádat plesy. Pro přednášky, besedy a malé kulturní akce máme kino. Ale pořádný sál chybí. Když studenti pořádají maturitní ples, jedou se bavit na vesnici. Spolkový dům je pro pořádání plesů ideální,“ zmínila.

Loni radnice v Humpolci sestavila pracovní skupinu, která se využitím obou budov zabývá. Koordinátor vytvořil zadání pro rekonstrukci obou budov. To na podzim schválilo zastupitelstvo, včetně podmínky pro vyhlášení architektonické soutěže. „Ta se uskuteční v první půlce letošního roku. Následně město s vítězem dohodne další spolupráci na zpracování projektové dokumentace. Jelikož se investice do budov odhaduje na stovky milionů korun, je nutné stavbu naplánovat a uskutečnit až po důležitých akcích města, jako dostavby škol nebo rekonstrukce čistírny odpadních vod,“ upozornil Machek.