Otvírá tak své dveře rodičům, kteří se mohou na chvíli zastavit a věnovat svůj čas dětem, a to prostřednictvím vybraných knížek.
Zároveň touto akcí knihovna motivuje stávající dětské čtenáře k tomu, aby udělali něco pro své mladší sourozence a ostatní děti, které ještě neumí číst.
„Podle odborníků pravidelné čtení dětem vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem, podílí se na emočním rozvoji dítěte, učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově, rozvíjí jazyk, paměť a představivost. Učí také myšlení, formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život. Rovněž rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění a usnadňuje učení," vyjmenovala přednosti zmíněného projektu knihovnice z dětského oddělení kamenické knihovny Marie Zbudilová.

Dvacet minut

Tato akce je uskutečňována v rámci celostátní kampaně na podporu dětského čtenářství s názvem Celé Česko čte dětem.
Nezisková organizace s tímto názvem vznikla před osmi lety a od té doby také osvětovou a mediální kampaň v České republice pořádá.
Kampaň s heslem „Čtěme dětem dvacet minut denně, každý den" se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.
Hlavními patrony kampaně jsou spisovatel Michal Viewegh, zpěvák a textař Jarek Nohavica a herec Bolek Polívka.