Ve Spirále připravili program na odpoledne v sobotu 28. září a zmínka o pouti není náhodná, neboť o posledním zářijovém víkendu bude v Pacově vrcholit tradiční pouť.

Program Spirály se bude konat od 14 hodin ve skateparku. Program to bude hodně akční, dojde na různé exhibice a ukázky, bude znít hodně muziky, především té, která baví mladé lidi. Exhibice budou ve stylu skate, inline či BMX, během celé akce se bude konat sprejování graffity na vstupních vratech NZDM Spirála, po celý den bude možno nakouknout do prostor Spirály. „Pracujeme s dětmi a mládeží, kteří se setkávají s těžkostmi, jež nedokáží řešit samy. Jedná se o děti a mládež, které mají problémy v rodině či partě, jsou obětí šikany, cítí se osamělé, staly obětí nějaké závislosti nebo mají problémy s efektivní komunikací. Náš klub jim pomáhá se v situaci zorientovat a nalézt případná řešení,“ uvedl Michaela Strašíková z klubu NZDM Spirála Pacov, který letošní rok navštívilo kolem stovky dětí.

Týden nízkoprahových klubů se odehrává od 23. do 29. září a do letošního třináctého ročníku se do programu zapojilo 112 zařízení z celé České republiky.