Logopedické služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, proto je ke klinickému logopedovi vyžadováno doporučení od praktického lékaře. „Děti s vadou řeči posílám k logopedovi většinou mezi čtvrtým a pátým rokem věku. Záleží na jejich vyspělosti a na tom, jak spolupracují při tvoření hlásky. Lepší je začít včas, a pokud pozoruji, že v tvorbě sykavek dělají chybu, ještě když mají první zoubky, doporučím je na logopedii trochu dříve, než jim začnou vypadávat, protože pak se vada napravuje hůř," popsala praxi dětská lékařka Jitka Houšťková.

Vad řeči podle jejího názoru výrazně neubývá ani nepřibývá. „Připadá mi, že je jich stále stejně. Ve školách se na jejich nápravu ale více dbá a podchytí se i drobné vady. Něco děti samy odposlouchají a samy opraví," dodala lékařka.

Logopedky Marie Kratochvílová a Ivana Kociánová, za nimiž docházejí děti z celého okresu, však pozorují něco jiného. „Vad určitě přibývá. Přestože klesla porodnost, a předpokládaly jsme, že dětí bude méně, opak je pravdou. Kolegyně jednou vyšetřovala ve školce a z devatenácti dětí asi jen čtyři měly správnou výslovnost. Je to poplatné době, děti pasivně přijímají spoustu informací, ovládají počítač, ale nedovedou v pěti letech podle obrázků převyprávět svými slovy jednoduchou pohádku," svěřila se se svými zkušenostmi Marie Kratochvílová.

Stejný názor má také její kolegyně Ivana Kociánová. „Rodiče na děti nemají čas, nemluví s nimi. Dítě se raději dívá na televizi, kterou si brzy dovede i samo pustit. Už v raném věku umí hrát hru na tabletu, ale neumí říct ani slovo o tom, co dělá," podotkla.

I učitelé ve školách si podle Marie Kratochvílové stěžují na to, že děti nemají dostatečnou slovní zásobu a nezvládnou správně sestavit větu a nedovedou se dobře vyjádřit. „Když budete dítěti číst pohádku a vyprávět si s ním, bude to samozřejmě znát," poznamenala.

To samé platí o kreslení, ke kterému by rodiče měli svého potomka vést. Řeč totiž souvisí s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky.
Nedostatečná komunikace s dětmi nemusí být ale i podle logopedek vždy nutně příčinou problémů. Za některé vady rodiče nemohou.
„Říká se, že mají vady řeči souvislost s tím, že rodiče dětem přestávají číst a vyprávět pohádky. My pohádky čteme a snažím se i vyprávět, přesto na logopedii chodíme. Učíme se ale jen správně vyslovovat ‚r'," prozradila maminka Gabriela Průchová z Humpolce, která se synem dojíždí na logopedii do Pelhřimova.

Narušená schopnost vyjadřování

Logopedické pracovnice se u dětí setkávají nejčastěji s dysláliemi, tedy s vadami výslovnosti. „U mnoha dětí je vada ale rozsáhlá, mají potíže s více hláskami a je narušena i sémantická stránka, horší je jejich celková schopnost vyjadřování. Dětem utíkají předložky, nepoužívají zvratná zájmena se, si nebo sloveso být," doplnila Kratochvílová.

Doba, jak dlouho se takové vady napravují, je velmi individuální. Záleží na tom, jakou má dítě motivaci samo se snažit.

Děti tvoří většinu návštěvníků logopedie, více je mezi nimi kluků než holek. S drobnějšími vadami stačí přijít k logopedovi ve věku čtyř až pěti let.
Dříve by měla přijít například matka s dítětem, které ještě ve třech letech nemluví, hrozí totiž, že dítě špatně slyší. Děti s rozštěpy nebo sluchově postižené chodí už po jednom roce věku, ale návštěvy spočívají převážně v instruování matky, jak s takovým dítětem pracovat.
„Mezi pacienty přibývá také dospělých, kteří jsou po mozkových příhodách nebo úrazech. Mám v péči i pána s dětskou mozkovou obrnou, který sem chodil už jako dítě. I v dospělosti má problémy, zadrhává. Nebo ke mně dochází neslyšící pán, který má nově kochleární implantát zprostředkující sluchové vjemy," sdělila Kratochvílová.

Docházejí s kolegyní také do nemocnice

Zabezpečit musí spolu s kolegyní také logopedickou péči v nemocnici. Chodí například na neurologii, jednotku intenzivní péče či na internu, nově budou pracovat i s pacienty lůžkového oddělení akutní rehabilitace.
Kromě Pelhřimova nabízí logopedické služby Marie Kratochvílová ještě v Humpolci, Ivana Kociánová v Pacově, Kamenici nad Lipou a Počátkách.