Musí k tomu ale správně odpovědět na tři následující otázky:

1) Kdo byl prvním manželem básnířky Simonetty Buonacciny?

2) Se kterou literární osobností si Buonaccini dopisovala – a jejich vzájemná korespondence pak také vyšla knižně?

3) Jmenujte aspoň tři díla zmíněné básnířky, která se narodila v Pelhřimově.

Odpovědi zasílejte do 11. srpna do 12 hodin na e-mail jan.mazanec@denik.cz nebo doručte do redakce Pelhřimovského deníku: dr. Tyrše 58, Pelhřimov 393 01.

U kontaktů nezapomeňte uvést plné jméno a telefonní spojení na sebe.