Ten se koná 29. září ve Spolkovém domě v Humpolci.

Vystoupí na  něm světoznámá operní pěvkyně Eva Urbanová, houslista Ivan Ženatý a další esa české hudební scény. Nebude chybět ani humpolecký rodák a mecenáš Stanislav Kotyza.

Co musíte pro výhru udělat? Stačí správně odpovědět na tři otázky, které v Deníku vyjdou 14., 17. a 18. září. Odpovědi zašlete nejpozději do 19. září na e-mail: nela.kyselova@denik.cz nebo doručte do redakce Deníku: Dr. Tyrše 58, 393 01 Pelhřimov.

Otázka č. 1. ze 14. září:    Proč se poslední dvojalbum Evy Urbanové jmenuje Dvě tváře?

a) jsou na něm skladby jak operní, tak i lidové písně, b) je na něm výběr operních árií a záznam z koncertu s K. Gottem,
c) jsou na něm operní skladby smutné, i veselé.

Otázka č. 2 ze 17. září:  Houslista Ivan Ženatý na koncertu zahraje na nástroj, na který smí hrát jen opravdový virtuos. Jsou to:
a) housle značky Stradivari z roku 1872
b) housle lidové výroby anonymního tvůrce z 15. století
c) housle Giuseppeho Guarneriho z roku 1740

Otázka č. 3 z 18. září: Kdo z účinkujících na tomto koncertě v minulosti věnoval peníze na zakázkovou výrobu nových varhan v humpoleckém kostele svatého Mikuláše?