Odpovědi na všechny tři otázky posílejte najednou až po vydání všech otázek na e-mail: ivana.liskova@denik.cz, a to nejpozději do pátečního poledne 22. května.

Výherce uveřejníme v novinách o den později.

První soutěžní otázka:

Skřítek Fábula otevřel potřetí dveře své pohádkové říše, a to v sobotu 2. května. Jakou tradiční akcí uvítal své první návštěvníky?

a) Pohádkovým plesem

b) Staročeskou poutí

c) Křtěním kůzlátek

Druhá soutěžní otázka:

 Pohádková říše Fábula sídlí v budově bývalých
a) skláren
b) strojíren
c) dřevozpracujících závodů

Třetí soutěžní otázka:

S kým letos skřítek Fábula zahájí dobročinnou spolupráci?
a) se Světluškou
b) s Kuřetem a nadací Pomozte dětem
c) s Dobrým andělem

Více o Pohádkové říši Fábula najdete na www.pohadkova-rise.cz.