Na akci, která se těšila velkému zájmu návštěvníků byla představena členy sokolnického střediska Jihlava široká paleta sokolnicky vedených dravců počínaje poštolkou obecnou, rarohem velkým, sokolem stěhovavým, křížencem raroha velkého s rarohem loveckým, dále rarohem loveckým a jestřábem lesním. Dále byly na zahradě zámku k vidění sovy a to výr velký, výr sibiřský a sova pálená a dále krkavec velký.

U každého dravce byli po celou dobu přítomni sokolníci, kteří po celé odpoledne ochotně odpovídali na otázky veřejnosti a dopodrobna seznamovali návštěvníky s historií sokolnictví, životem a výcvikem sokolnických dravců, ochranou dravců a jejich odchovem. Zvláště poutavý byl výklad sokolníků Václava Augustina a Jirky Vrby, kolem kterých byl neustále velký zástup zájemců.

Děti návštěvníků si mohly dravce vzít na rukavici a vyfotografovat se s nimi. Sokolníci Zuzka Richtrová a Vratislav Moudr předvedli sokolnické pomůcky a rozdávali pro zájemce propagační materiály Klubu sokolníků. Po celou dobu akce prováděl osobně Pavel Liška veřejnost po svém zrekonstruovaném zámku a po skončení akce provedl po zámku přítomné sokolníky a podal velmi poutavý a odborně fundovaný výklad proložený zajímavými historkami, které se týkaly osudů a životů předchozích majitelů zámku.

Zámek byl založen v roce 1722 a dokončen roku 1729 a to pravděpodobně podle plánů Jana Blažeje Santiniho-Aichla a zpočátku patřil rodu Harrachů. Současný majitel zámek zakoupil jako totálně zdevastovanou ruinu bez střechy a jak sám uvedl, alespoň měl jistotu, že tam nebude dřevomorka. Zámek se mu podařilo zrekonstruoval, což obdivovali všichni přítomní návštěvníci včetně sokolníků. Během akce obdrželi vedoucí a jednatel sokolnického střediska Jihlava pozvání na sokolnický lov bažanta v místní bažantnici. Protože se celá akce mimořádně podařila, všichni pořádající se dohodli, že setkání v roce 2020 zopakují.

Zdeněk Šlechta