Práce na jejím novém zevnějšku včetně soklu začaly loni na podzim.

Pískovcová socha, která je nemovitou kulturní památkou, se před zrestaurováním nacházela ve velmi špatném stavu.

Vlivem klimatických podmínek a umístěním sochy v blízkosti pozemní komunikace totiž postupně docházelo ke zvětrávání a destrukci pískovce.

„Z těchto důvodů jsme se rozhodli s využitím dotačních prostředků tuto památku kompletně zrestaurovat a zakonzervovat. Dotace z Ministerstva kultury České republiky činila 155 tisíc korun," informoval místostarosta města Tomáš Kocour.

Ten dodal, že restaurování provedl akademický sochař a restaurátor Jan Vodáček ze Žirovnice. „Jeho odborným zásahem se podařilo významnému dílu vrátit jeho původní podobu a zachovat jej pro příští generace," konstatoval místostarosta.

Reliéfy patronů země české

Socha světce v Pacově představuje sv. Václava jako vousatého muže středního věku s vlasy spadajícími na ramena, oděného v dlouhém plášti. Figura stojí s mírně skloněnou hlavou.

Světec v pravé ruce drží prapor a v levé  si přidržuje reliéfně zdobený štít. Sokl je ze všech čtyř stran bohatě zdoben plasticky, vysokými půlkruhově zakončenými reliéfy patronů země české – svaté Ludmily, svaté Anežky, svatého Prokopa a svatého Vojtěcha. Sochu i soklovou architekturu věnoval městu Pacov v roce 1906 Antonín Třeský.