Na přelomu ledna a února sice přišly nadprůměrné srážky, problém s dostatkem vody ovšem vyřešily jen krátkodobě. „Deště krátkodobě zlepšily situaci. Přes naše území na začátku minulého týdny postupovala fronta s vydatnými srážkami. Od neděle 2. února byly naměřeny také vyšší teploty, díky kterým docházelo k odtávání sněhové pokrývky,“ připomněl vývoj počasí v posledních týdnech mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Stejná situace panovala v západní oblasti Vysočiny, kde toky spravuje Povodí Vltavy. „Dešťové srážky na přelomu ledna a února krátkodobě zlepšily situaci ve vlastních vodních tocích, kdy se zvýšily průtoky a koryty protékalo větší množství vody,“ dodal mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Ilustrační foto
Pachatel ukradl společnosti přes padesát tisíc korun přesd email

Na některých moravských řekách, na Vysočině konkrétně na Svratce v Dalečíně, došlo k dosažení prvního stupně povodňové aktivity. Vodohospodáři na obou stranách Vysočiny využili srážkově bohatší období k doplnění vody v přehradách. „Této situace jsme využili k tomu, že jsme tuto vodu zachytili ve vodních nádržích a zvýšili tím zásobu naakumulované vody pro pozdější využití,“ uvedl Hugo Roldán.

Stejně naložili s nadprůměrnými srážkami na přelomu ledna a února na Moravě.

Za poslední týden se ale stavy na řekách začaly vracet na hodnoty před nedlouhým obdobím dešťů. Petr Chmelař z Povodí Moravy v této souvislosti připomněl, že sucho, které se skloňuje posledních pět, představuje dlouhodobý problém. „Dešťová epizoda takový problém nevyřeší, a to ani v případě, že dojde k dosažení povodňových stupňů,“ zdůraznil Petr Chmelař.

Stavba obchvatu.
Stavba obchvatu u Salačovy Lhoty může začít

Vrásky dělá absence sněhu. Čísla, která vypovídají o aktuální situaci v povodí Moravy a Dyje, vypadají až katastroficky. Odhadované množství vody ve sněhu v povodí Moravy a Dyje je přibližně 57 milionů kubíků. V roce 2019 bylo v povodí Moravy a Dyje ve stejném období zhruba 480 milionů krychlových metrů vody ve sněhu. „Na Vysočině je v současnosti 4,7 milionů krychlových metrů zásob vody ve sněhu. Průměrná hodnota pro toto období je však 105 milionů kubíků,“ poukázal na zásadní čísla Petr Chmelař.

Závěr je v první řadě varovný. Díky dešťové epizodě, jak výstižně pojmenoval nedávné srážky mluvčí Povodí Moravy, jsou aktuálně slušně naplněny vodní nádrže, ale vše nasvědčuje tomu, že hladiny podzemních vod zůstanou nízké. „V současnosti je situace velice napjatá, protože zásoby vody ve sněhu jsou klíčové jak z postupného dotování hladiny vodních toků, tak doplňování hladin podzemní vody,“ poznamenal Petr Chmelař.

Stejně pohlíží na poslední vývoj srážek i odborníci z Povodí Vltavy. „Voda, která vznikne táním sněhu, bude v přírodě chybět. Negativním způsobem se absence sněhu zřejmě projeví především na stavu podzemních vod,“ přidal svůj postřeh Hugo Roldán.

Zbraň. Ilustrační foto.
Pětina zájemců na zbrojní průkaz nedosáhla, nešla jim teorie

Současný vývoj se může projevit nepříznivými důsledky v dalším období roku. „Přestože zásobování obyvatel pitnou vodou zatím není ohroženo, v létě mohou být omezovány odběry vody pro průmysl nebo zemědělství. Je také pravděpodobné, že již během jara se vodní toky dostanou do stavu sucha, menší toky pak mohou vyschnout úplně,“ odhadoval příští vývoj Petr Chmelař.

Zásoby vody jsou nejnižší za posledních dvacet let. „Pokud by šlo o jednoletou epizodu, tak by se s tím krajina dokázala v krátké době vypořádat. Nicméně my se tu setkáváme s velmi suchými obdobími pravidelně již od roku 2015,“ dodal mluvčí Povodí Moravy.

Stavy zásob vody ve vybraných vodních nádržích
Povodí Vltavy
vodní dílo objem zásobního naplnění (%) naplnění (%)
prostoru (mil. M3) 10. 2. 2019 10. 2. 2020
Orlík 343 64 34
Slapy 200 79 86
Švihov 246 85 87
Povodí Moravy
vodní dílo objem zásobního naplnění (%) naplnění (%)
prostoru (mil. M3) 10. 2. 2019 10. 2. 2020
Vranov 80 81 57
Mostiště 9 88 98
Vír 44 54 71
Dalešice 63 82 66
zdroj: www.eagri.cz