Mezi dominanty města patří bezpochyby také zámek, který stojí na kamenickém náměstí. Místní a návštěvníci města mohou relaxovat i přímo na již zmíněném náměstí, kde je nově opravený a revitalizovaný park.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Který dokončený projekt vám v Kamenici udělal největší radost?

Určitě bych rád zmínil modernizaci učeben v základní škole. Konkrétně se modernizovala a digitalizovala učebna přírodopisu a chemická laboratoř. Učebny už byly zastaralé a touto modernizací dostaly úplně jiný náboj. Druhý projekt, který se podle mě povedl, byla modernizace parku na náměstí.

Co děláte jako město pro to, abyste byli blíže lidem, a to především místním obyvatelům?

Využíváme standardní prostředky, které město může využívat, což je informovanost na webových stránkách města nebo ve zpravodaji. V poslední době zásluhou mladších zastupitelů jsme přehodnotili informovanost ze zasedání zastupitelstva města a rady města, kde dáváme v podstatě celé zápisy. Tedy kromě údajů, které spadají pod GDPR. Jsme rádi, že jsme taky v nedávné době mohli pořídit a udělat nový městský rozhlas. Informování právě prostřednictvím městského rozhlasu je, řekl bych, nejrychlejší a nejoperativnější.

Pandemie zasáhla kulturu i v Kamenici. Chystáte ji v nadcházejících měsících opět nějak oživit?

Teď, když už se kultura může znovu otevírat, tak takové ty celoroční standardní aktivity už jsou u nás v plném provozu, a to knihovna, muzeum i zámek. První a naší největší kulturní a společenskou akcí je Hračkobraní. Tuto známou akci už letos budeme pořádat, i když se přípravy trochu zpozdily. Program bude v podstatě jen mírně pozměněný, a to tak, že třeba na nádvoří bude o dva nebo tři stánky hračkářů méně, aby se přeci jen lidé až tolik neshlukovali. Jinak na některých akcích spolupracujme s pivovarem. O první červencové sobotě opět zavítají na náměstí jindřichohradečtí veteráni. A už dřív jsme se museli rozhodnout, jestli budeme organizovat slavnosti města, takže ty letos bohužel nebudou. Ale jako připomínku akce jsme udělali alespoň takový orientační cyklistický závod. Správa kulturních zařízení města chystá jednotlivé pořady pro Kulturní léto. Město a Ústav pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka navíc na podzim chystá třídenní festival nazvaný Novák – Debussy vztah české a francouzské hudby. Budou se ho účastnit čeští a francouzští interpreti.

Na co jste v Kamenici nejvíce hrdý?

Hrdý jsem vždycky, když mě potkají lidi, kteří nejsou Kameničáci a řeknou, že máme město krásně upravené, uklizené, rádi sem jezdí, protože to tady dobře vypadá a v jiných městech to tak nevidí. Taková zpětná vazba vždycky zahřeje a udělá radost.

Co vám tu naopak dělá vrásky?

I když se silnice a chodníky snažíme postupně opravovat, tak stárnou a bylo by do nich potřeba investovat víc. Bohužel nemůžeme peníze dávat jenom do této oblasti, v rámci celkového rozvoje města musíme investovat i v ostatních oblastech. Takže stav některých komunikací mi tedy určitě dělá vrásky.

Co plánujete v Kamenici změnit, opravit, vylepšit nebo vybudovat do budoucna?

Teď nás čeká velký projekt, a to je rekonstrukce budovy kina, kde vznikne komunitní centrum. Pak budeme pokračovat v modernizaci učeben na základní škole. Na nové budově školy, která je ze začátku osmdesátých let, nás taky čeká výměna střechy a oken. V oblasti vody chystáme modernizaci hlavního vodojemu na Melíšku. Pak už přijde postupně na řadu i modernizace čistírny odpadních vod. Určitě stojí za zmínku i vznik domova pro seniory, který se bude jmenovat domov se zvláštním režimem. Sice to není akce města, ale sloužit bude i místním. Představa společnosti je taková, že by v druhé polovině příštího roku chtěli mít dům hotový.