Konkrétně se jedná o Aloise a Anežku, za kterými přijeli na prázdniny jejich vnoučata. Tvorbu slaměných figurek, kterými je Olešná proslulá, mají na svědomí manželé Linda a Lukáš Reisovi. V těchto dnech mohou projíždějící před olešenským uměleckým kovářstvím spatřit čtveřici vyrážející na výlet na kole.

Se sháněním exponátů k Aloisovi a Anežce pomáhá i okolí. „Oslovila nás paní z Pelhřimova, která nám napsala, že kolem nás jezdí do práce do Jihlavy a že se pokaždé těší, jaké budou nové instalace. Měla doma staré dvojkolo, kterého se chtěla zbavit, tak ji napadlo, že by bylo dobré ho použít jako rekvizitu pro Aloise a Anežku,“ prozradila Linda Reisová, jak vznikl aktuální živí obraz.

Co budou moci projíždějící motoristé v Olešné vidět příště, nechtějí Reisovi zatím prozrazovat.