Jde především o spolupráci školských zařízení, územní plánování ve vzdělávání, sdílení zkušeností, rozvoj na základě společných projektů a další aktivity, které povedou k rozvoji vzdělávání v již zmíněném území.

Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

V rámci projektu se mimo jiné realizují různé aktivity ve dvou hlavních tématech, a to Čtenářská gramotnost v předškolní výchově a v základním vzdělávání a Výchova ke zdravému občanství. Místní akční skupina Šipka a Hodina H na tomto projektu pracují od začátku loňského roku.

V oblasti čtení se pedagogové mateřských škol vzdělávali v předčtenářské gramotnosti. Pedagogové základních škol měli možnost seznámit se s projektem Listování a představit tuto metodu i žákům. „Díky tomu se s listováním seznámili žáci ze Základní školy Hořepník a z pelhřimovský základních škol Komenského a Na Pražské. K tématu patří také podpora výuky cizích jazyků, což podporujeme zapojením zahraničních dobrovolníků v rámci programu Erasmus+ v Hodině H do činnosti mateřských škol,“ informovala Eva Havlíčková z Hodiny H. Pedagogové, mládež, děti, rodiče i široká veřejnost se navíc 25. dubna mohou těšit na druhý ročník festivalu vzdělávání Edumánie 2020.

Druhé téma projektu umožnilo realizovat mnoho dalších aktivit od participace, přes ekologii až po zdravý životní styl. Mateřské školy se zapojily do projektu Lokomoce a zdravého vývoje dětí v předškolním věku. Žáci ZŠ vytvořili pracovní skupinu věnující se tématu ekologie, jejíž zajímavé výstupy jsou k dispozici jak pro školy, tak i veřejnost.