Důvodem pro tuto organizační změnu je snaha Kraje Vysočina o řešení dlouhodoběji neobsazené pozice ředitele na střední škole v Třešti. Tamní ředitel totiž na pozici rezignoval. „Sloučením škol vznikne nový, ekonomicky silnější subjekt, který bude moci pružněji reagovat na změny v poptávce po učebních oborech, zejména kategorie E. Obě školy mají totiž podobné zaměření oborů,“ řekl ředitel Odborného učiliště a Praktické školy Černovice Karel Matějů.

Podle krajské radní pro oblast školství Jany Fialové se zřizovatel rozhodoval mezi třemi navrženými alternativami, sloučení škol s odborným zaměřením vyšlo z návrhů jednoznačně nejlépe.  Sloučením obou škol se zároveň rozšíří vzdělávací nabídka nově vzniklé organizace. „V době nepříznivého demografického vývoje a inkluzivních opatření ve společnosti je tento krok logický,“ doplnil Matějů. Na místo ředitele sloučených škol bude vyhlášeno zřizovatelem škol konkursní řízení. „Předpokládám, že se do konkurzu přihlásím,“ prozradil Matějů. 

Ke sloučení škol dojde k 1. červenci 2017 z důvodu jednoduššího přechodu všech agend kopírujících organizaci školního roku. „O záměru sloučení obou krajem zřizovaných krajských škol byly s předstihem informovány i samosprávy sídelních měst, důvody Kraje Vysočina chápou a s navrženými kroky souhlasily,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

V Černovicích bude učiliště působit i nadále, prakticky beze změn, pouze pod hlavičkou SOŠ a SOU Třešť. „Škola bude v novém školním roce nabízet stejnou oborovou nabídku jako dosud. Rodiče určitě nemusejí mít strach, že by ve škole nastaly nějaké změny. Škola bude fungovat v takové podobě, jako fungovala do teď. Děti se tak mohou dál hlásit na studium,“ informoval Matějů.

Od nového školního roku bude sloučenou školu navštěvovat zhruba 400 studentů.