Při pohledu na staveniště je patrné, že už se na prvních objektech objevuje hrubá stavba druhého nadzemního podlaží. Výstavba nového předškolního zařízení v Pacově začala na prahu letošního roku demolicí objektů, které dosloužily, a dokončena by měla být v srpnu příštího roku.

Za 98 milionů korun, z nichž 54 milionů představují dotace, získají pacovští předškoláci rozsáhlejší a moderní prostory, které budou odpovídat požadavkům jedenadvacátého století.