Zatímco v přilehlých klubovnách vyplňovali školáci testy ze zdravovědy a dopravních předpisů, na samotném hřišti předváděli, jak se orientují na křižovatkách a mezi dopravními značkami, a také je tam čekala náročná jízda zručnosti.

Soutěž v obou kategoriích vyhrála družstva ZŠ Lukavec, do okresního kola postoupila ještě dvě družstva ze ZŠ Černovice a po jednom družstvu ze škol v Novém Rychnově a Košeticích.

Série školních dopravních soutěží na Vysočině vyvrcholí 8. června krajským kolem v Humpolci.