Mobilní telefon neslouží zdaleka jen jako pomůcka při opisování. Když při vyučování znenadání začnou zvonit jeden za druhým, je soustředění žáků a mnohdy i vyučujícího ta tam.

Většina školních zařízení má ve svém řádu pamatuje na zákaz používání mobilních telefonů při vyučování. To potvrzuje i zástupkyně ředitele Obchodní Akademie Pelhřimov Hana Šimonová.

„Studenti nesmí o hodinách mobil používat, musí ho mít vypnutý a v tašce. O přestávkách samozřejmě tento zákaz neplatí,“ vysvětlila Šimonová. První pelhřimovská základní škola je na tom, dle slov ředitele Pavla Rafaje obdobně.

Musí být uklizený

„V podstatě je to tak, že žáci by během vyučování měli mít mobil schovaný. Pro komunikaci mezi sebou mají dost času o přestávkách,“ uvedl Rafaj. Školní řád Gymnázia Pelhřimov se o mobilních telefonech přímo nezmiňuje. „Školní řád určuje, že při vyučování mohou být na lavici pouze školní pomůcky. Mobil tam tedy logicky nepatří. Tato problematika závisí především na učitelích a jejich toleranci,“ objasnil přístup pelhřimovského gymnázia zástupce ředitele Pavel Plášil.

Mobilní telefon není už dávno záležitostí starších a bohatších. V současnosti spíš platí, že kdo nemá mobil, jako by nebyl. Toto rčení platí dvojnásob u náctiletých. Mobilní fenomén dolehl až k prvňáčkům, kteří musí být na očích rodičů alespoň prostřednictvím telefonu.

„Dle školního řádu by měli žáci mít vypnuté mobily při vyučování, stává se bohužel pravidlem, že tomu tak nebývá,“ posteskla si Lenka Procházková vyučující na Základní škole v Kamenici nad Lipou. „Pokud si děti s telefonem hrají, zabavím jim ho do konce vyučování, případně až do dalšího dne. Žáci se neostýchají vyfotit si tahák na písemku a opisovat přímo z telefonu. Problémy s mobilem nejsou neobvyklé a bývají na denním pořádku,“ pokračovala Procházková.

Sankce jsou vítané

S takovými postihy za nedovolené používání mobilů o hodinách souhlasí i Jana Svobodová, ředitelka Pedagogicko psychologické poradny Pelhřimov. „Mobily patří k životu dětí a neměli bychom jim je zakazovat, musí ale platit určitá pravidla,“ líčila Svobodová.

„Pokud žák i přes zákaz telefon o hodině opakovaně používá, učitel by mu ho měl zabavit a vrátit ho rodičům. Ti musí své ratolesti vysvětlit, že fungují určité meze, které se nemají překračovat,“ uzavřela Svobodová.

JAKUB DVOŘÁK, NELA KYSELOVÁ …:text