Škola bude pokračovat ve své činnosti dál, v současné době s devatenácti žáky a osmi zaměstnanci. „Dojde však k formálním změnám, kdy vzdělávací činnost převezme Základní škola Hálkova, s tím, že žáci se budou učit v prostorách budovy v Husově ulici a současní zaměstnanci se nově stanou zaměstnanci školy v Hálkově ulici,“ informovala mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Škola v Husově ulici se tak stane odloučeným pracovištěm Základní školy Hálkova pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.