Kulaté výročí založení oslaví žáci, učitelé a další hosté zdravě, protože pořadatelé si pro ně připravili den plný pohybu a soutěžních klání. Kdo by si snad po námaze chtěl dopřát třeba pěkně vypečenou klobásku, nedočkal by se. U stánků s občerstvením se budou podávat jen zdravé dobroty.

Kamenická škola totiž uspořádá Zdravý den s pohybem aneb Kamenický lipoboj. Oslavy vypuknou v 10 hodin u hlavního vchodu školy. Na úvod promluví ředitel Vladimír Dobal a starosta města Ivan Pfaur.

O následující kulturní program se postarají členové zájmových kroužků při základní škole. Jelikož se návštěvníci mohou těšit na bohatý program, hned při příchodu dostanou pro lepší orientaci mapku areálu společně s rozpisem akcí.

„Ku příležitosti výročí naši učitelé připravili almanach, kde kromě jiného budou uvedeni žáci školy z posledních dvaceti let," zmínil ředitel kamenické školy Vladimír Dobal s tím, že zájemci si almanach budou moct zakoupit při akci. Pilířem Zdravého dne s pohybem budou sportovní soutěže. Připraveno bude 21 stanovišť, kde děti poměří své síly v různých disciplínách – od skákání v pytli, přes chůzi na laně, florbal, zumbu, petang, opičí dráhu až po dopravní výchovu. Za splnění úkolu na každém stanovišti získají závodníci razítko a za razítka další odměnu. „Pozvánky na akci jsme rozeslali po celém okolí a rádi bychom přivítali i žáky z jiných škol," podotkl Dobal.

Ředitel doplnil, že na oslavy přijali pozvání také policisté, mladí hasiči a kynologové, kteří si připraví ukázku své práce. Na místě nebude chybět ani fyzioterapeut nebo výživové poradenství. Kamenická škola usiluje o to, aby její žáci měli dostatek pohybu i mimo tělesnou výchovu. O zdravém životním stylu se podle Dobala zmiňují učitelé už v první třídě při hodinách prvouky. „Zapojili jsme se například do celoročního projektu Škola se hýbe," dodal ředitel školy.

Jeho zástupkyně Jana Kosová doplnila, že novou vášní se pro žáky stal kin-ball. „Jde o skupinovou hru, k níž je potřeba míč o průměru 1,22 metru a vážící zhruba kilogram. Sestavíme tři družstva po čtyřech hráčích, kteří míč odbíjejí bagrem jako při volejbale. Kin-ball je sport pro všechny děti – více i méně fyzicky zdatné. Dobrý je i pro trénink soustředění," nastínila stručně Kosová.

Všechny sportovní aktivity v rámci Zdravého dne s pohybem budou pro návštěvníky zdarma. Zvědavci budou mít také možnost nahlédnout do prostor školy. Program skončí ve 14 hodin.

Program Kamenického lipoboje

10 – 10.30 hodin: Zahájení, kulturní program členů kroužků ZŠ
10.30 – 11 hodin: Jóga, kin-ball, spinning, vybíjená, malí hasiči
11 – 11.30 hodin: Přednáška fyzioterapeuta, florbal, nordic walking, policejní sebeobrana, zumba, házená, ringo, fotbal
11.30 – 12 hodin: Vybíjená, jóga, kin-ball, přehazovaná, štafeta
12 – 12.30 hodin: policie – sebeobrana, kynologie, spinning, házená, malí hasiči
12.30 – 13 hodin: Kulturních program členů kroužků při ZŠ, Podskaláček, jóga, kin-ball, ringo, police – kynologie
13 – 13.30 hodin: Přednášky fyzioterapeuta, zumba, nordic walking, házená, fotbal
13.30 – 14 hodin: Kin-ball, florbal

Místa konání:
u hlavního vchodu školy (zahájení + kulturní program), učebna zeměpisu (jóga), nová tělocvična (kin-ball, sebeobrana), učebna 4.A (fyzioterapeuté), stará tělocvična (spinning, zumba), víceúčelové hřiště u ZŠ (házená, ringo, přehazovaná), sportovní hala (vybíjená, florbal), sportovní stadion (hasiči, fotbal, štafeta, kynologie), u zahradnictví (nordic walking)

Více informací je na webu ZŠ KnL