Jako první si vozidlo na pohon CNG pořídila Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště v Pelhřimově.

Ve středu se před budovou této školy uskutečnil krátký brífink, na kterém si ředitel školy Pavel Hlaváček za asistence hejtmana Jiřího Běhounka převzal klíčky od Škoda Octavia od jednatele enerspolečnosti E.ON Michaela Fehna.

Dvojí úspora

„Hlavním důvodem, proč jsme si toto auto pořídili, bylo to, že provozujeme autoškolu a ekonomika provozu na CNG pohon je padesátiprocentní, než má pohon benzínový, a třicetiprocentní než diesel. Tím druhým důvodem je i to, že auto na CNG šetří životní prostředí a také si myslím, že je bezpečné, takže i z tohoto důvodu jsme se rozhodli využít automobilu pro autoškolu," vysvětlil ředitel Hlaváček.

Škola díky nové Škodě Octavia s pohonem na stlačený zemní plyn výrazně ušetří na provozních nákladech auta. „Jako dobrý partner se snažíme dávat našim zákazníkům vždy něco navíc a projekt Vysočina šetří energii je toho důkazem. Důležitým krokem bylo otevření plnící stanice CNG v Humpolci u čerpací stanice Benzina, kde máte možnost doplnit CNG stejně rychle a komfortně jako jste byli zvyklí u jiných paliv," sdělil jednatel Fehn.

Díky nízké pořizovací ceně tohoto paliva a značným ekologickým výhodám se CNG řadí mezi paliva budoucnosti. „Jsem rád, že projekt Vysočina šetří energii přináší konkrétní řešení úspor pro Kraj Vysočina. Projekt běží již třetím rokem a díky spolupráci se společností E.ON jsme nabídli možnost úspor v oblasti veřejného osvětlení obcí a nyní v provozu vozového parku našich příspěvkových organizací," sdělil hejtman Běhounek.

Stlačený zemní plyn CNG se vyskytuje v plynné formě, je tvořen asi z 98 procent metanem a z důvodu produkce nižšího množství škodlivin při jeho spalování je méně zatěžující k životnímu prostředí než ostatní druhy paliv.

„Já věřím, že studenti, kteří budou mít příležitost s tímto autem absolvovat praktickou část autoškoly, budou spokojeni. Chlapcům také přeji, aby se jim s autem dobře jezdilo, vyučujícím, aby měli co nej-méně problematických poten-cionálních řidičů a samozřejmě děkuji i za to, že jsme mohli tohoto projektu využít," dodal ředitel Hlaváček.

Denisa Šimanová