Ředitel školy Luděk Charouzek naplánoval společné fandění, projekce se uskuteční na čtyřech místech. Ředitel vyzval žáky, aby přišli na hokej s namalovanými vlajkami a v národních dresech, podle něho půjde během kolektivního fandění i o výchovu k vlastenectví a národní hrdosti.