Pacovští zastupitelé totiž na svém březnovém zasedání odsouhlasili poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Zástupci města také schválili rozdělení dotace na opravu památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 v rozsahu zásad a opatření Ministerstva kultury.

Na obnovu vnějších omítek severní stěny zmíněného pacovského kostela tedy půjde část dotace Ministerstva kultury, a to ve výši celkem 150 tisíc korun. Dotace z prostředků města Pacov činí bezmála 30 tisíci korun.