„Máme přes dvě stovky aktivních pacientů, které sestry navštěvují různě často, od četnosti jednou měsíčně až po obden například u převazů. K dispozici k tomu máme tři auta, z nichž jedno jsme teď museli vyměnit. Sestry průměrně za měsíc najezdí asi šest tisíc kilometrů," uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jitka Dejmková, která Dosanku při pelhřimovské nemocnici v roce 1993 založila.

Domácí ošetřovatelská péče, kterou si veřejnost často plete s pečovatelskou službou, ačkoli jde o odbornou ambulantní zdravotní péči, mimo jiné zahrnuje nácvik a aplikaci inzulinu, rehabilitační ošetřování a hospicovou péči, při níž sestry úzce spolupracují s pelhřimovskou charitou. „V České republice ještě není domácí ošetřovatelská péče tak rozšířená, ale jinde ve světě je velice žádaná. I na Pelhřimovsku pociťujeme, že je o ni velký zájem.  Jedna sestra má průměrně dvanáct až šestnáct pacientů denně," doplnila Jitka Dejmková s tím, že sestry musejí mít pětiletou praxi a být zkušenými řidičkami. Za pacienty jezdí kromě okolí Pelhřimova i na Rychnovsko, Humpolecko či Řečicko.

Předepsat domácí ošetřovatelskou péči může ošetřující lékař po skončení hospitalizace na dobu maximálně 14 dnů nebo praktický lékař na 3 měsíce. Hrazena je ze zdravotního pojištění.

DOSANKA

Zkratka názvu je složena ze slov:

DOMUS = doma

SANATIO = zdraví

KAPTATIO = získávat