První dny programu se česká skupina seznamovala jak s ostatními účastníky z Itálie, Rumunska, Bulharska, Španělska a Portugalska, tak i se samotným programem a pravidly výměny. Pak už se všichni věnovali aktivitám neformálního vzdělávání rozdělených do několika kategorií.

Mezinárodní skupina mladých lidí z různých zemí pracovala například na dobrovolnických aktivitách prostřednictvím výpomoci v potravinové bance, kde třídili a balili potraviny, které dále putovaly do neziskových organizací, aby byly předány tam, kde je jich nejvíce potřeba. „Jedno odpoledne také věnovali úklidu místní pláže, čímž vzbudili pozornost u několika kolemjdoucích a někteří se k nim dokonce přidali,“ vyprávěla Eva Havlíčková.

Dobrovolníci navštívili i psí útulek. Během celého programu mohli všichni poznávat kulturu všech zapojených zemí a také portugalská města Lisabon, Sintra a Cascais.