Klienti zařízení si zavzpomínali na mládí při písničkách, které vyhrával harmonikář Radek Hruška, někteří si také zatančili. Nechybělo ani pohoštění v podobě do zlatova vypečené svatomartinské husy.

Od jedné z obyvatelek domova, Miluše Fučíkové, se přítomní navíc dozvěděli zajímavosti o svatomartinské tradici, která byla pro naše předky příležitostí užít si dobrého jídla a zábavy v době, kdy už byly hotové polní práce a blížil se advent, období půstu a ztišení. Obyvatele domova přišli pozdravit i zástupci města Pelhřimova v čele se starostou Leopoldem Bambulou.