Aktivní pacovští senioři se mimo jiné také budou v rámci nového semestru věnovat tématu Historie a současnost české myslivosti. Čekat je tak budou jednotlivé přednášky o mysliveckých tradicích, myslivecké hantýrce, největších problémech naší myslivosti a o obornictví – české chloubě. Tyto přednášky je konkrétně čekají 13. a 27. února.

Jedna z přednášek se také bude věnovat velkým šelmám a poslední z nich také mysliveckému výzkumu.

Na konci měsíce, konkrétně 27. února, odstartuje kurz Dějiny odívání, kde senioři projdou odívání od bitevních polí třicetileté války přes dvůr Ludvíka XIV, přes pompézní šaty baroka a rokoka až k přelomu 19. a 20. století.