Senior point znamená kontaktní místo pro lidi starší 55 let, kde mohou získat praktické informace třeba z oblasti sociální, kulturní, dopravní, ale také kontakty na právní nebo finanční poradnu.

Hodina H ovšem tyto služby nabízí už několik let, jak potvrzuje její zástupkyně a koordinátorka této nabídky Eva Havlíčková. „Veškeré aktivity jsme vykonávali i předtím a byli jsme také oficiálním místem pro poradenství," říká s tím, že nejpravidelnějšími a nejnavštěvovanějšími akcemi Hodiny H pro seniory jsou pondělní Senior klub (14.30 hodin) a virtuální univerzita třetího věku jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek v 15 hodin – seniorům se promítnou videopřednášky s tématem, které si sami zvolí, a pak z něj skládají test.
„Studujeme už sedmý semestr. Loni po šesti semestrech dvacet našich studentů z řad seniorů odpromovalo v Praze a získalo pamětní list," popisuje Havlíčková.

Pelhřimovští senioři si dosud vybrali ke studiu téma astronomie, etiky, praktické geometrie, evropských kulturních hodnot, italského umění či dějin oděvní kultury.

Týdně se díky Senior klubu a univerzitě třetího věku v sídle Hodiny H „prostřídá" třicet až padesát seniorů. Co může pelhřimovská Hodina H na rozdíl od ostatních Senior pointů nabídnout, je setkávání starších lidí s mladými dobrovolníky z cizích zemí, jejichž mezinárodní výměnu sdružení zprostředkovává.

Jídlo za jazyk

Jak vysvětluje Eva Havlíčková, čeští senioři cizince učí vařit česká jídla a ti se na oplátku snaží naučit je aspoň základní komunikaci ve svém jazyce. Zdůrazňuje, že řada pelhřimovských seniorů se zároveň sama stává dobrovolníky a nabízí svou pomoc. Například pomáhají zahraničním dobrovolníkům s češtinou a s poznáváním české kultury. Sami se také zapojují do pořádání akcí jako Čokoládová hodina, kdy seniorky připraví čokoládové dobroty, dále Region tančí, Ať žije sídliště či Netradiční závody.

Novinkou Hodiny H je prohloubení spolupráce se sociálním odborem pelhřimovského úřadu. Jak Havlíčková podotýká, nyní bude víc zaměřena na poradenství týkající se třeba důchodů, přídavků a vůbec vyřizování dokumentů. Sdružení chystá brožuru, ve které budou kontakty na potřebné odborníky či úřady, anebo například rady, jak se nenechat manipulovat při vyplňování kupních smluv.

Senior point je otevřen od pondělí do pátku, denně od 10 do 16 hodin. Sdružení jedná o jeho pokračující podpoře s Krajem Vysočina a nově má také uzavřenou dohodu s městem. Podobná místa pro seniory s podporou kraje fungují v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a v Třebíči.

Hodina H získala koncem roku čestný titul Organizace uznaná ministerstvem školství pro oblast práce s dětmi a mládeží, který převzala v Národní technické knihovně v Praze.