Už se proti ní zvláště z malých obcí zvedla kritika.
„Kraj není nositel projektu, ale má zájem na sdílení maximálního množství informací. Chtěli jsme, aby ministerstvo prezentovalo projekt v regionu," sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Libor Joukl. Zmínil, že úsek Jihlava-Brno se podařil přimknout k D1, ale úsek Praha-Jihlava kvůli technickým parametrům ne. Joukl se nebrání diskusi a jako hlavní přínos zmínil rychlé spojení s evropskými městy, uvolnění Vysočiny pro náklaďáky i šanci pro investory.

Zástupce ministerstva dopravy Luděk Sosna řekl, že zahájení se plánuje v roce 2025. „Koridory v blízkosti zástavby budou zúžené, aby nebrzdily rozvoj obcí," doplnil a reagoval i na obavy, že trať ohrozí kraj u Sedlické přehrady.

„Bude co největší snaha nalézt řešení, které minimalizuje dopad na území a případně se mu vyhne. Plán není dogma, nechceme devastovat přírodu Vysočiny," řekl Sosna.

Radní pro regionální rozvoj Martin Hyský doplnil, že trasa by asi do čtyř let měla být zanesena do „územního plánu" kraje. „Veřejnost, obce i kraj tedy mají čas projekt studovat, připomínkovat ho, hledat kompromis – s chladnou hlavou, s vědomím významu trasy pro kraj," sdělil Hyský.

S první půlí včerejšího jednání nebyl spokojen starosta Starých Bříšť Václav Honzl. „Podobně jako další starostové jsem měl pocit, že trasu prosazuje ministerstvo dopravy, velká města a kraj, ale nikdo neřeší to, že ekonomický přínos pro malé obce je nulový a že hrozí jejich vylidňování," řekl před druhou půlí semináře. V první půli podle něj také nepadla zmínka o možnosti užšího přimknutí VRT k dálnici D1, kterou odpůrci navržené trasy požadují.

(zm, hm)