Starosta Sedlice Alois Vacek má z rozhodnutí radost. „Stavba si to určitě zaslouží, je to ojedinělé dílo, na které jsme pyšní. Velice si vážíme i toho, že jeho vlastník, Povodí Vltavy, se o něj příkladně stará a  s obcí spolupracuje," uvádí  starosta. Zpamátnění má připomínat měděná tabulka se znakem státu.

Co je hlavním důvodem zpamátnění? Památkáři už loni uvedli, že jde o kvalitní technickou stavbu s prvky meziválečné moderny, v kraji ojedinělou. Vyzdvihli, že dílo spoluutváří ráz lokality.

„Téměř sto let je přehradní most výrazným prvkem spojeným s identitou místa. Symbol mostních oblouků najdeme i ve znaku obce Sedlice," uvedli zástupci Národního památkového ústavu (NPÚ).

Vztah k místu mají i rekreanti. „Už 27 let jezdíme na chatu pod hrází. Mám tu krajinu moc ráda a záleží mi na zachování hráze. Můj zeť dokonce o přehradě vytvořil jako studentskou práci video," psala při plánech na zpamátnění Yvona Žertová z Prahy.

Zapadá do krajiny

V rozhodnutí o zpamátnění je zdůrazněno, že přehrada je postavena z kamene, i když jinde se používal železobeton: „Dokonale řemeslně zpracovaný materiál vytváří v kombinaci s moderními betonovými prvky vyvážený celek. Objekt nebyl narušen žádnými nadmíru nevhodnými pozdějšími zásahy. Zajímavě pojatá hráz zapadá do okolní krajiny."

Jediný, kdo byl proti zpamátnění, bylo Povodí Vltavy. Uvedlo, že musí o přehradu pečovat na takové úrovni norem a zákonů, která se dost liší od roku vzniku 1927. Žádalo o zohlednění všech předchozích úprav a vyjádřilo obavu, zda zpamátnění neomezí provozuschopnost a bezpečnost.

Ministerstvo reagovalo, že i ono má zájem na funkčnosti díla a že bezpečnost ani provozuschopnost omezeny nebudou. Zpamátnění nemá vliv ani na koupání, rybaření či dopravu. Pouze bude Povodí Vltavy muset veškeré případné stavební úpravy konzultovat s úřady, a to humpoleckým, krajským a NPÚ, který vždy vydá expertní posudek.

„Při veškerých úpravách musí být zachován autentický vzhled," vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče v Humpolci František Kocman.

Zpamátnění má přilákat víc turistů, a naopak překazí plán vlastníka nahradit na hrázi dlažební kostky asfaltem. A loni se také řešila plechová strojovna uprostřed hráze.

Podle starosty Vacka Povodí Vltavy už nabídlo varianty, jak ji upravit. Podmínka NPÚ ale zní tak, že strojovna se po opravě nemá stát dominantou hráze. „Měl by to být diskrétní objekt, u kterého bude jasné, že je druhotnou stavbou. Při jeho stavbě by proto měly být použity soudobé stavební materiály," uvedl Tomáš Vícha, vedoucí odboru péče o památkový fond NPÚ v Telči, podle kterého je spolupráce s vlastníkem přehrady dobrá.

Jak Vícha zároveň dodává, zpamátnění dává větší šance na získání dotací na opravu. Existuje řada dotací přímo na obnovu kulturních památek, ale i nepřímých, u kterých se k této skutečnosti přihlíží.

To by se dalo využít při plánované opravě hráze, která má odstranit zatékání do zdiva. Ta byla podle mluvčí Povodí Vltavy Michaely Pohůnkové odložena, stejně jako odbahnění přehrady za 400 milionů.

Fakta o přehradě

Zděná hráz je 11 metrů vysoká a v koruně 118 metrů dlouhá. Základy hráze jsou 4 až 6 metrů pod zemí. Nádrž má plochu 40,5 ha a hloubku až 15 metrů. V hrázi je výpustné potrubí o průměru 1,4 metrů, druhou výpust tvoří přívodní štola na turbíny. Funkce nádrže: zachycení splavenin, akumulace vody pro výrobu špičkové elektřiny, rekreace, vodní sporty a sportovní rybolov.