Letošní kosení lokality tradičním způsobem kosou 
a dalšími ručními nástroji naplánovali na poslední červencovou sobotu.

Během čtyř hodin by měli milovníci přírody a dobrovolníci ošetřit porosty 
v hluboké úvozové cestě, kde rostou cenné mateřídouška, hvozdík, pupava nebo jahodník ve společnosti například nežádoucích šípkových růží. „Růžové keře, kdybychom v lokalitě nepomohli, by cenná společenstva suchomilných trávníků přerostly a zahubily," zdůraznila Lucie Brázdová 
z pacovské základní organizace Českého svazu ochránců přírody, která sobotní akci vyhlásila a organizuje.

Pravidelné kosení a následný odvoz biomasy má pomoci žádoucí údržbě stanoviště a vytvoření podmínek pro zachování nejen ohrožených druhů rostlin, ale také živočichů, kteří 
v suchomilných typech stanovišť žijí.

Podle představ pacovských ochránců přírody by mohlo v sobotu odpoledne přijít do Velké Rovné kolem patnácti dobrovolníků. „Další se ještě mohou přihlásit, rádi je s sebou na kosení vezmeme," vzkázala Brázdová.

Organizátoři plánují, že 
by se pracovalo od třinácti do sedmnácti hodin. Pro účastníky akce zajistí nářadí, občerstvení i doprovodný program. „Akce bude součástí víkendového pobytu 
u koní pro děti realizovaného v blízké Stáji Horticon," dodala organizátorka.

Lucie Brázdová místo, kde rostou cenná společenstva suchomilných rostlin, zná dlouho. Nápad na její promyšlenou obnovu přicházel zhruba pět let, když postupně přestávali udržovat zmíněnou úvozovou cestu vlastníci okolních pozemků.

Loni s Českým svazem ochránců přírody poprvé zorganizovala konkrétní práce, které spočívaly v pokosení lokality. „Určitě to té lokalitě pomohlo. I proto kosení letos opakujeme," vysvětlila Brázdová. Loni ochránci přírody u Velké Rovné kosili porosty 
19. července. Přišlo sedmnáct lidí a udělali hodně užitečné práce.

Podle organizátorky by bylo lepší kosit sledovanou lokalitu alespoň dvakrát 
do roka, tedy podobně jako se seče seno. „Ale i jedno sečení má přínos, chráněným suchomilným druhům rostlin i to prospěje," připomněla.

Letos se hluboké úvozové cestě u Velké Rovné pomůže nadvakrát. Už včera do ní zamířilo patnáct dětí ze skautského tábora u Lesné, které se samy přihlásily 
s tím, že jedním z bodů jejich táborového programu bylo pomoci v regionu.

Kosení lokality u Velké Rovné podpořilo koordinační uskupení nevládních neziskových organizací KOUS Vysočina, z financí Kraje Vysočina dostali pacovští ochránci přírody pět tisíc korun.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pacov existuje již deset let. Stará se mimo jiné 
o obnovu studánek, výsadbu dřevin, tvorbu tůní nebo o památné stromy.